Altınakar - Başaklı

ALTINAKAR İŞLETME RUHSATI (ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1)

 

Altınakar sahaları GD Anadolu Havzası ön-ülke kuşağında yeralır. GD Anadolu Havzası, en zengin petrol yataklarının olduğu Arap Plakasının kuzey uzantısında yer alır,  jeolojisi Kuzey Irak ve Suriye ile benzer özelliktedir ve Türkiye’de de petrol üretilen en aktif havzadır. Ancak, GD Anadolu Havzasında belli başlı rezervuar ve kaynak kayalar Arap Plakasında olduğu kadar yoğun ve çok değildir. Havza, Prekambriyen’den günümüze değin yaş aralıklarıda ve değişik ortam koşullarında çökeltilmiş kaya türlerini içerir. Çoğunlukla, Kretase yaşlı kaynak kaya ve rezervuar kayaların petrol sistemini oluşturduğu düşünülür; ancak, Paleozoik, ağırlıklı olarak da Silüriyen yaşlı petrol sistemi de keşfedilmişitr. Çoğunlukla petrol üretiminin yapıldığı Üst Kretase yaşlı Mardin Grubu, GD Anadolu’da geniş bir alanda çökelmiştir.

 

Altınakar-1 kuyusunda 2011 yılında Mardin Grubunda 14 API graviteli petrol bulunmuş ve Ağustos 2012 tarihine değin 722 varil petrol üretilmiştir. Altınakar-1 Kuyusu 2012 yılında derinleştirilmiş ve Paleozoik yaşlı Bedinan Kumtaşlarında 41 API graviteli petrol bulunmuştur. Güncel yorumlar Altınakar-1 kuyusunun yansıttığı log özelliklerine göre yapının kanadında yer aldığını, ancak ticari petrol (üretimi) açısından test edilen iki farklı rezervuarın, gelecekte bu ruhsat sahasında sismik etütler ve sondaj çalışmaları yapmak için olumlu sonuçlar verdiğini vurgulamaktadır. Yine, bu ruhsat sahasında çok verimli olacağı düşünülen (ve geleneksel kaynak olmayan) Dadaş Şeylini test çalışmaları da yürütülecektir.  Ruhsat alanında sağlanan verilerle, test edilmemiş ancak potansiyele sahip çok sayıda Paleozoik ve Kretase yaşlı prospektlerin varlığı belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda ruhsatın Kuzeyinde bulunan  Başaklı prospektinde 2014 yılında sondaj çalışmalarına başlanarak, Temmuz 2014 tarihinde Başaklı-1 kuyusunda Mardin Grubu karbonatlarında 20 API graviteli petrol bulunmuştur ve kuyu üretime devam etmektedir. Altınakar Ruhsatında AME’nin GYP ile eşit %50 hissesi bulunmaktadır.