Arama
1.Aşama: Arama
 
 
Petrol arama, genellikle jeofiziksel sofistike teknolojiler ile yeraltını algılamak ve olası yapıların kapsamını belirlemeye bağlıdır. Hidrokarbon içerdiği düşünülen alanlar başlangıçta manyetik metodlar ve bölgesel sismik yansıma çalışmaları ile tespit edilmeye çalışılınır. Yeraltı yapısını daha derinlemesine anlayabilmek için ilave sismik araştırmalar gerçekleştirilir. Bir prospekt tanımlanır ve pozitif değerlendirilirse gaz ya da petrolün varlığını veya yokluğunu belirlemek için arama ve sondaj girişimininde bulunulur. Petrol ve gaz arama oldukça pahalı bir faaliyettir ve başarısız olma riski yüksektir. Küçük miktarlarda bulunması halinde ise üretilmesi faydasızdır. Örneğin, Kuzey Denizi'nde bulunan petrol ve doğalgaz arama kuyularının sadece yaklaşık sekizde birinde ticari açıdan karlı petrol ve gaz miktarlarına ulaşılabilmektedir. Genellikle ilk kuyunun sondajına arama ruhsatının verilmesinden birkaç yıl sonra başlanılmaktadır