Arpatepe

ARPATEPE İŞLETME RUHSATI (ARI/AME-GYP-TLN/3118-5003)

 

Arpatepe İşletme Ruhsatı, GD Anadolu Havzası ön-ülke kuşağı içinde yer alır. GD Anadolu Havzası Türkiye’de en aktif ve petrole eğilimli havzadır, petrole eğilimi çok iyi bilinen Arap Plakasının kuzey uzantısında yer alır ve jeolojisi Kuzey Irak ve Suriye ile benzer özelliktedir. Ancak, GD Anadolu Havzasında belli başlı rezervuar ve kaynak kayalar Arap Plakasında olduğu kadar yoğun ve çok değildir. Paleozoik yaşlı Dadaş Formasyonunun kaynak, Bedinan Kumtaşlarının ise rezervuar kayalar olarak Paleozoiğin ana petrol sistemini oluşturdukları düşünülür. Geç/Üst Kretase yaşlı Mardin Grubu GD Anadolu’da geniş alanlarda yayılım gösterirler ve üretimin büyük bir bölümü bu formasyondan yapılmaktadır.

 

2008 yılında, Aladdin Middle East liderliğindeki konsorsiyum, Arpatepe-1 kuyusunda Paleozoik yaşlı Bedinan Kumtaşlarında, bölgedeki petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir başık açısı oluşturması açısından da çok önemli olan, 41 API graviteli petrol bulmuştur. 6 üretim kuyusundan günlük net petrol üretimi 335 varilden fazladır ve 30 Eylül 2016 tarihine değin toplam 907,450 varil petrol üretilmiştir.

 

Ruhsat alanında, mevcut veriler ile tanımlanmış, çok iyi potansiyellere sahip, Paleozoik ve Kretase yaşlı test edilmemiş çok sayıda prospektler vardır. Şirketimizin bu ruhsatımızda %20 hissesi bulunmaktadır. Diğer ortaklarımız %50 hisse ile Arpatepe İşletme Ruhsatının Operatör’ü olan TransAtlantic Petroleum Corporation ve %30 pay ile GYP şirketidir.