Değerlendirme

2. Aşama: Değerlendirme

 

Keşif değerlendirme aşaması potensiyel alanın büyüklüğünü ve kalitesi konusundaki belirsizlik derecesini azaltmak için daha fazla kuyu sondaj içerir. Bir keşif kuyusu iyi bir hidrokarbon kapasitesi olduğunu doğrular ise, ek sismik veri toplanabilir ve bir veya daha fazla tespit kuyuları açılabilir. Bu yöntemler ile elde edilen veriler ile o bölgede petrol ve gaz miktarlarını ve üretme kolaylık/zorluklarını tahmin etmek mümkündür.