Eruh

ERUH İŞLETME RUHSATLARI (ARI/AME-SNR/K/M48-c1-1) (ARI/AME-SNR/K/M48-a3-1)

 

Eruh İşletme Ruhsatları, Batısında Raman-Garzan ve güneyinde Tawke’ninde arasında bulunduğu Irak petrol sahaları bulunan, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi içerisinde yer alır. Ruhsat alanlarında, Tersiyer yaşlı Hoya ve Gercüş formasyonları ile Kretase-Tersiyer yaşlı Şırnak Grubu formasyonları yüzeylenir. Yüzeyde KB-GD doğrultulu iki antiklinal bulunmaktadır. Bu iki antiklinal, yaklaşık 16 km2 ve 20 km2’lik iki yapısal kapanım barındırmaktadır. Türkiye’nin en büyük petrol sahalarından Raman ve Garzan petrol sahalarına yakınlığı nedeniyle, Eruh Ruhsatları hidrokarbon potansiyeli yönünden oldukça umut vadeden bir sahadır. Daha önce yapılan jeolojik etütlere göre, Kretase yaşlı Garzan ve Sinan formasyonları ile Mardin Grubu karbonatları ve Jura-Trias yaşlı Cudi Grubu petrol içerme potansiyeli taşırlar.

 

Doğu Sadak (Oymantepe) Petrol Sahası AME tarafından Ocak 2014 tarihinde Kretase Rezervuarından 43.05 API graviteli keşfedildi. Sahada 6 kuyudan üretime devam edilmektedir. Eruh İşletme Ruhsatlarında AME’nin %88 hissesi bulunmaktadır.