Geliştirme

3. Aşama: Geliştirme

 

Petrol ve gaz sondajları değerlendirme aşamasında ticari açıdan karlı bulunursa,  geliştirme aşaması başlar. Bu aşama planlama ve keşif geliştirme hakkındaki kararları içermektedir. Bu aşamada değer yaratılması için belirleyici faktörler geliştirme ve üretim faaliyetinde en düşük maliyetli yöntemin seçimi ve projenin zamanında tamamlanmasının sağlanmasıdır.