Genel Bakış

Hakkımızda

 

Aladdin Middle East Ltd. ("AME"), özel bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim firmasıdır. 1961 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarının aranması ve işletilmesi konusuna odaklanmıştır. Firmanın idari merkezi Wichita/Kansas'ta, operasyon merkezi ise Ankara'dadır. Diğer  ofisler, şirketin üretim sahalarında yer alır.

 

Günümüzde, şirketimiz dengeli bir arama ve üretim ruhsatları portföyünü elinde tutmaktadır. Bu ruhsatlar kısa, orta ve uzun vadeli potansiyele sahiptirler; ağırlıklı olarak GD Anadolu Havzasında (Kuzey Arap Plakası Havzası) yer alırlar. Arama ve üretim ruhsatlarının kapladığı alan 300 bin hektardır.

 

AME, ülkemizin petrol ve gaz arama ve üretim sektörünün gelişiminde çok önemli bir Enerji & Petrol firması olmuştur. Firmanın çabaları sonucunda, yetersiz araştırılmış çok sayıda havza değerlendirilmiş ve devasa teknik ve jeofizik bilgi birikimi ve önemli düzeyde finansal ve sosyal fayda yaratılmıştır. Firma, petrol ve gaz alanında çok sayıda Amerikan ve Avrupa firmasının yatırımcı olarak ilk kez ülkeye gelmesi sürecine de katkıda bulunmuştur.

 

AME, Türkiye petrol arama ve üretim sektöründe bir sanayi lideri ve ulusal petrol kuruluşu olan TPAO'nun hemen ardından ülkedeki yatırım yapan ve faaliyette bulunan en eski özel petrol şirketi durumundadır. Yetenekli ve kalifiye çalışanları sayesinde firmanın başarısı, bağlılık, özveri, bilgi yeteneği ve becerileri ile firmanın ortakları ve yatırımcıları için değer geliştirmeye yönelik yeni ve yenilikçi olanaklar/yollar bulunmasını sağlanmıştır.

 

AME, tüm operasyonlarını, çevre duyarlılığı, iş güvenliği ve yüksek sosyal sorumluluk standartları gözeterek gerçekleştirmektedir. Firmanın başarısı, teknik uzmanlık, yerinde ve doğru kararlar, güçlü ortaklıklar ve kaliteli sonuçlar sağlama konusundaki kanıtlanmış yeteneğinin temelleri üstünde yükselmektedir.

 

Aladdin Middle East’in Geleceği

 

İleriye dönük olarak, geçmişteki başarıları sürdürmek, daha çok saha keşfetmek, daha çok kuyu açmak, daha yüksek miktarlarda üretim yapmak ve yatırımcılarımıza kazandırmak (değer katmak) amacındayız. Aladdin Middle East, Türkiye petrol ve gaz sektöründe, arama faaliyetlerine yönelik yeni tekniklerin ve canlandırılan isteğin Türkiye’nin hidrokarbon potansiyelini tam açığa çıkaracak dönüştürücü bir hareket olduğu düşünülen sürecin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olma çabası içindedir. Firma, bu sürecin bir parçası olarak, varlıklarını ve altyapısını güçlendirmeyi sürdürecektir ve yakın bir gelecekte (hisseleri) borsada işlem gören bir firma olmayı ummaktadır.