İş Stratejimiz

Amacımız, üç stratejiyi uygulamaya alarak, artan rezervler, üretim ve nakit akışı ile karlılık sağlama yolu ile varlıklarımızı geliştirmektir.

 

Uzun Vadeli Projeler Envanteri

 

Var olan sahalarımız ve yeni projelerimizle yıllar boyu sürecek sondaj, işletme ve kuyu tamamlama faaliyetlerimizin gelecek yıllarda görünür şekilde rezervlerimizi ve üretimimizi artıracağı inancındayız.

 

Üretimin Arttırılması

 

Var olan üretim düzeylerinin/katlarının altında veya üstünde yeni verimli rezervuar niteliğine haiz formasyonların değerlendirilmesi, mevcut sahalarımızdaki üretimi artırılabilir. Bu, yeni arama maliyeti olmaksızın, yeni üretim kaynaklarının geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

 

Yeni Fırsatların Ortaya Çıkartılması

 

Aladdin Middle East, yeni ortaya çıkan petrol ve doğal gaz arama ve üretim tekniklerinin  kullanılması konusunda agresif olmayı planlamıştır. Firma, güçlü potansiyel taşıyan yeni birikimleri hedefleyen bir arama ekibi oluşturmuştur. Bu teknik kadronun elemanları sektörde ortalama 30 yılı aşkın deneyim ile bu tür birikimleri tanıma konusunda büyük tecrübe sahibidirler.

 

AME dört önceliği vardır:
 

1- Yeteneklerimizin en iyisini ortaya koyabilmek

Finansmanlarının geniş bir kısmını nakit akışlarımızdan sağladığımız yatırım bütçeleri yönetiyoruz. Ana faaliyet bölgelerimizdeki nitelikli yatırım fırsatlarına yönelebilmek için bilançomuzun güçlü olmasını sağlıyoruz.

 

2- Yatırım programımıza odaklanmak

Hızlı faaliyet gösterilebilen, uzun süre sürdürülebilir nakit akışı sağlayan projeler içindeyiz. Yüksek riskli arama faaliyetlerindeki ilk etap yatırım oranlarını azaltıyoruz. 2014 ve 2015 yatırım programımız kısa vadeli ve yüksek getirili fırsatlara odaklanmaktadır. 2014 yılı içindeki uzun vadeli arama masrafları AME’nin toplam harcamalarının sadece .... oluşturmaktadır.

 

3- Operasyonel performansı arttırmak ve maliyet yapısını azaltmak

İşlerimizi daha iyi, daha hızlı, daha güvenli ve daha az maliyetle yapıyoruz. Amacımız proje yönetimimizi ve ürettiğimiz her varil üzerindeki marjları iyileştirmektir. AME maliyet yapısınının tüm yönlerini kontrol etmektedir. Genel Yönetim giderlerini azaltmak için tedbirler alıyoruz ve sondaj performansımızı artırmaya devam ediyoruz.

 

4- Portfolyomuzun Net Varlık Değerine Erişebilmek

AME varlıkları arasında çok az veya hiç nakit akışı üretmeyen uzun süreli büyük pozisyonlar     mevcuttur.  Portföyümüzün yüksek değerli olması için çalışmaya devam edeceğiz ve finansal olarak değer yansıtmayan varlıklarımız için çekilmelere ve ortak girişimlere yöneleceğiz. Hedefimiz 12-18 ay içinde ortaklıklar ile .... değerin önünü açmak.