Karakilise

KARAKİLİSE İŞLETME RUHSATI (ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-1)

 

Karakilise sahası GD Anadolu Havzası ön-ülke kuşağında yeralır. GD Anadolu Havzası, en zengin petrol yataklarının olduğu Arap Plakasının kuzey uzantısında yer alır,  jeolojisi Kuzey Irak ve Suriye ile benzer özelliktedir ve Türkiye’de de petrol üretilen en aktif havzadır. Ancak, GD Anadolu Havzasında belli başlı rezervuar ve kaynak kayalar Arap Plakasında olduğu kadar yoğun ve çok değildir. Havza, Prekambriyen’den günümüze değin yaş aralıklarıda ve değişik ortam koşullarında çökeltilmiş kaya türlerini içerir. Çoğunlukla, Kretase yaşlı kaynak kaya ve rezervuar kayaların petrol sistemini oluşturduğu düşünülür; ancak, Paleozoik, ağırlıklı olarak da Silüriyen yaşlı petrol sistemi de keşfedilmişitr. Çoğunlukla petrol üretiminin yapıldığı Üst Kretase yaşlı Mardin Grubu, GD Anadolu’da geniş bir alanda çökelmiştir.

 

2003 yılında, Karakilise-1 kuyusunda, Mardin Grubu karbonatlarında 31 API graviteli petrol bulunmuştur. Saha üretime alınmıştır ve günlük üretim 20 varil olup, 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle toplam 89,439 varil üretim yapılmıştır.

 

Karakilise Ruhsatında AME’nin GYP ile eşit %50 hissesi bulunmaktadır.

 

Ruhsat alanında, mevcut veriler ile tanımlanmış, çok iyi potansiyellere sahip, Paleozoik ve Kretase yaşlı test edilmemiş çok sayıda prospekt vardır. Ruhsat alanında Dadaş şeyllerinden dolayı unconventional potansiyelinin de oldukça yüksek olduğu düşünülmektedir.