Neden Türkiye

Türkiye petrol ve doğal gaz rezervlerinin varlığı bilinmekte ise de (günümüzde ülkenin kanıtlanmış rezervlerinin 307 milyon varil petrol eşdeğeri olduğu tahmin edilmektedir ve ülkede 2010 yılındaki günlük üretim yaklaşık 66.000 varil petrol eşdeğeridir), ülkenin petrol ve doğal gaz havzaları nispeten yeteri kadar araştırılmamış ve yetersiz düzeyde işletilmiştir. 2009 yılı sonuna değin Türkiye’de sadece 3.730 kuyu açılmış ve bunların yaklaşık % 60’ı 1950’lerin ortası ile 1980’lerin sonları arasındaki dönemde gerçekleştirilmiştir. Ülkede sedimanter havzaların boyutları ve yaygınlığı göz önüne alındığında, daha fazla arama sondajı yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

 

Türkiye’nin Potansiyelini Açığa Çıkarmak

 

Arama ve Üretim yatırımları ve 3 Boyutlu sismik, derin sondaj, yatay sondaj, hidrolik çatlatma, üretim kuyularının bakım-onarımı, petrol üretimini artırma gibi yöntemleri içeren sektör pratiklerinin ve modern yöntemlerin uygulamalarının artmasının, Türkiye için çok faydalı olacağı iyi bilinmektedir. Bu teknoloji ve uygulamalar, hem konvansiyonel hem de konvansiyonel olmayan projelerde daha yoğun bir şekilde uygulanırsa, petrol rezervi bu rezervden yapılan üretim arttırılabilir. Ülkemizde bu teknolojilerin yeni olması nedeniyle rezerv potansiyelinin tam miktarı belirsiz olsa da, bazı yerli ve uluslararası benzer projelerin ilk sonuçlarının olumlu olması nedeniyle, yatırım yapmaya sağlam gerekçe oluşturmaktadır.

 

Cazip Yatırım Ortamı

 

Hala açığa çıkartılmamış jeolojik potansiyeli dışında, ülkede Devlet Hissesi (Royalty) oranının % 12.5, kurumlar vergisi oranının % 20 olması, küresel bağlamda nispeten daha yüksek geri dönüşüm sonucunu üretmektedir ve Türkiye’de yatırım açısından oldukça cazip bir ortam kılmaktadır. Yüksek emsal petrol fiyatları ve dünyadaki en teşvikkar mevzuat gözönüne alındığında, Türkiye’de iş yapan firmalar yüksek kazanç üretme olanağına sahiptirler.

 

Fırsatlar Bolluğu

 

Türkiye’nin enerji alıcısı/tüketicisi pazarlara yakınlığı, serbest piyasa ekonomisi uygulayıcısı olması, yüksek algı fiyatlaması, ham petrol ve doğal gaz fiyatları ve uygun mali koşullar ülkeyi uluslararası yatırım için kusursuz bir aday kılmaktadır. Yeni oyuncular piyasaya girdikçe, kendileri ile birlikte yeni sermaye, teknoloji ve yeni sektör uygulamaları ve deneyim getirdikçe, ülkenin petrol ve gaz sektörü daha önce hiç görülmemiş biçimde gelişecek ve büyüyecektir.