Petek Petrol Keşfi

9 Mart 2014

 

Aladdin Middle East LTD ("AME" ) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sahibi olduğu 2677 hak sıra no'lu Karakilise Ruhsatında yer alan Petek-1 Arama Kuyusunda gerçekleştirmiş bulunduğu petrol keşfini bildirmekten memnuniyet duymaktadır. Sondaj, log ve rezervuar verisinin değerlendirmelerine göre Petek-1 Arama Kuyusunun yaklaşık 58 ft.lik bir petrol kolonunu kestiği belirlenmiştir. Bu keşif, şirketin son üç ay içerisinde yaptığı ikinci yeni petrol sahası keşfi olup, AME'nin arama azmini ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine olan ilgisini ortaya koymaktadır.

 

Petek Prospekti, Diyarbakır şehir merkezinin 10 km Kuzeybatısında bulunmaktadır. Petek 1 arama kuyusu sondajına 6 Temmuz 2013 tarihinde başlanılmış olup, Mardin (Kratese) grubu karbonatları ve Bedinan (Paleozoik) kumtaşlarındaki petrol potansiyelinin test edilmesi hedeflenmiştir. Kratese rezervuar bölümünde bir tanesi by-pas edilerek, 3 ayrı DST testi gerçekleştirilmiştir. Testlerin üçüncüsünde hafif ham petrol elde edilmiştir. Orijinal program gereği, sondaj, Bedinan kum taşlarının test edilmesi için 9.570 ft. derinliğe kadar sürdürülmüştür. Derin bölümün sondajı esnasında kuyuya gaz akışı gözlemlenmiştir. Bu gaz flare edilmiş, çamur ağrılığı arttırılarak kuyu kontrolü sağlanmış ve sondaja devam edilmiştir.  Sondaja birtakım teknik sorunların mevcudiyetine rağmen TD olan 9.570 ft'e kadar devam edilmiştir.  Ancak, çeşitli nedenler dolaysıyla kuyunun derin kısımları arzu edilen şekilde test edilememiş ve edilme denemeleri de neticesiz kalmıştır. Dolayısıyla, kuyunun tamamlanmasına ve üretim testlerinin Mardin grubunda bulunan Kratese rezervuarında yapılmasına karar verilmiştir. Üretim testleri esnasında kuyu değişik değerlerde artezyen akışa başlamış, üretim 90 varil/gün ve 35,9 API hafif petrol olarak 14/64 choke da 0% su olarak dengelenmiştir. Birkaç ay süresince artezyen akım gözlemlenecektir ve daha sonrasında kuyuya pompa yerleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Bu ticari keşfin tesciline yönelik olarak T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne kısa süre önce müracaat yapılmıştır. AME, bu kuyu ve ilgili 2677 hak sıra no'lu ruhsatta %50 hisse sahibidir ve Karakilise ruhsatındaki bu ikinci keşfin de yapılmış olması durumu karşısında, yakın bir tarihte işletme ruhsatı başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

 

AME Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem Sayer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemiştir. "Ekibimiz bu prospektin test edilmesi ve geliştirilmesi için özverili, azimli ve profesyonelce çalışmıştır. Sondaj esnasında karşılaştığımız tüm teknik sorunlara rağmen bilgi birikimimizin bizi bu keşifle ödüllendirmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu aşamadan sonra keşfin boyutlarını anlamak ve bu sahayı geliştirmek için detaylı analiz çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şu an itibariyle Kratese rezervuarının geliştirilmesi için beşten fazla yeni kuyu yeri belirlemiş bulunmaktayız. Bununla beraber bu bölgede bulunan Dadaş şeyl potansiyeli de bizlere heyecan vermektedir ve bir sonraki aşamada ayrı bir proje olarak geliştirilecektir. Son olarak, yatırımcılarımıza ve tüm Yönetim Kurulu üyelerimize AME'ye güvendikleri ve destekledikleri için teşekkür etmek isterim. Açık olan şu dur ki AME'nin ruhsatlarını geliştirmesi ve değer yaratması için izlediği atılgan strateji başka türlü mümkün olamazdı".