AME, iki yeni İşletme ve bir yeni Arama Ruhsatı sahibi oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan kararları ile Aladdin Middle East Ltd. (%88) ve Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.’ye (%12) hisseler ile 28.03.2018 tarihinden itibaren, ARİ/AME-SNR/K/M48-a3-1 pafta no’lu (Doğu Sadak Oymantepe Petrol Sahası) müşterek petrol işletme ruhsatının 20 (yirmi) yıl ve ARİ/AME-SNR/K/M48-c1-1 pafta no’lu (Gedikaşar/Birini Petrol Sahası) müşterek petrol işletme ruhsatının da 5 (beş) yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 23 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile, ayrıca Aladdin Middle East Ltd’e (%100) hisse ile M47-b1 ve b2 paftalarında (Reşan Antiklinali) 5 (beş) yıl süre ile bir adet Arama Ruhsatı verilmesine karar vermiştir.