Sağlık, Emniyet ve Çevre

AME, Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Endüstrisinin, Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) alanlarında Kabul Görmüş Uluslararası Standartlarına Uymaktadır.