Sosyal Sorumluluk

Büyük bir işveren ve Güneydoğu Türkiye'de bir yatırımcı olarak şirketimiz eğitime büyük önem vermektedir. AME ek binalar inşaası ve mevcut olanları yenilenmesinin yanı sıra, her yıl öğrencilere giyim ve eğitim materyalleri sağlamaktadır.

 

Eğitimin önemli bir unsurun kültür olduğuna inanıyoruz. İş yaptığımız  bölgelerde insanların kültürel faaliyetler içinde olması gerektiğine olan farkındalığımız ile Orfeon Oda Korosu'nun desteği altında etkinlikler organize ediyoruz.

 

AME faaliyet gösterdiği coğrafyalarda yaşayanların sağlığı ile de yakından ilgileniyor. Bunu yaparken, şirket aktif olarak bireysel ve takım sporları faaliyetlerini destekliyor.