Unconventional

Türkiye'nin beklenen şeyl rezervleri ülkenin iki bölgesinde yer almaktadır: Kuzeybatıda Trakya Havzasında ve Güneydoğuda. Bu bölgeler şu an için şeyl petrol ve gaz çalışmaları ve arama faaliyetleri için geçerli hedeflerdir.

 

Güneydoğuda bulunan Dadaş formasyonu büyük bir yapıdır ve en önemli şeyl prospektidir. Dadaş üzerinde gerçkeleştirilen çalışmalar erken bir aşamada olmasına rağmen, ilk izlenimler  Türkiye'nin enerji sektörünü geliştirmek için potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Dadaş’ın jeolojik benzerleri arasında ABD’de bulunan Woodford ve Eagle Ford şeylleri sayılabilir. Yapıda 100 milyar varil petrol (OOIP) olduğu tahmin edilmektedir.

 

AME’nin mevcut ruhsatları Dadaş’ın 192.000 dönümlük kısmını kapsamaktadır. Şirket önümüzdeki dönemde bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara başlayacaktır.