Zeynel - Nemrut

ZEYNEL - NEMRUT İŞLETME RUHSATI (ARI/AME-GYP/3170-3215)

 

Nemrut ve Zeynel petrol sahaları GD Anadolu Havzası batısında Adıyaman bölgesinde bulunur. Bu bölgede stratigrafi, havzanın bu bölümünde kesilmemiş olsa da, Prekambriyen birimleri ile başlar. Prekambriyen birimlerini, Kambriyen yaşlı Sosink ve Ordovisiyen yaşlı Bedinan formasyonları örter.

 

Bölgede, Üst Kretase yaşlı Mardin Grubu karbonatları en önemli rezervuardır. Karaboğaz ve Sayındere kireçtaşları, Karababa içindeki çatlaklar yukarı yönde bu formasyonların içine değin ulaşmakta ise, rezervuar düzeyleri olarak alınabilir. Bunların altında konumlanan, Turoniyen-Senomaniyen yaşlı Karababa ve Derdere formasyonları ikincil hedefler olarak görülür. Derdere Formasyonunun pelajik fasiyesi ve Karaboğaz Formasyonunun koyu killi karbonatları iyi kaynak kaya kalitesi yansıtırlar. Bu birimlerdeki toplam organik karbon (TOC) içeriği % 0.5 - % 7.8 arasında değişir; içerdikleri kerojen ise I ve II tipindedir. Germav Formasyonu ise geçirgenliği olmayan örtü kaya özelliği taşır. Çatlaksız Karaboğaz ve Sayındere formasyonlarının geçirimsiz düzeyleri ise rezervuar olan Mardin Grubu karbonatları için örtü kaya görevini görür.

 

Zeynel-Nemrut Petrol Sahası AME tarafından 1989 yılında keşfedilmiştir. Günümüze değin, Zeynel Petrol Sahasında 23, Nemrut Sahasında 4, Hasancık Sahasında 4 kuyu açılmış ve 23 API graviteli 2.3 milyon varil petrol üretilmiştir. Zeynel-Nemrut-Hasancık sahalarında toplam aylık petrol üretimi 3.000 varildir. Zeynel-Nemrut İşletme Ruhsatında, AME’nin %25 hissesi bulunmaktadır.