Türkiye’deki stratejik petrol ve doğalgaz varlıklarının arama ve üretim yoluyla geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütmekte olan AME, bağımsız bir Amerikan arama & üretim şirketi olarak Türkiye’nin enerji güvenliğine uzun yıllardır katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, AME 2021 yılına kıyasla 2022 yılında yatırımlarını yaklaşık olarak iki katına çıkararak 15 milyon USD tutarında yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bir taraftan büyümeye dönük yeni fırsatlar değerlendirilirken diğer taraftan Türkiye’nin Güneydoğusunda yer alan ruhsatlarda yedi kuyu sondajı ve üç sismik veri alımı projesi hedeflenmektedir.