Dünden Bugüne

section-ac469fb

Kilometre Taşları

61 yıldır petrol arama, geliştirme ve üretim projelerinde coşku hiç bitmeden...

AME ABD, Delaware eyaletinde, Wichita/Kansas kökenli ve George H. Bruce tarafından kurulmuş olan Aladdin Petroleum Corp’un alt/bağlı kuruluşu olarak kurulmuştur

1961

AME Türkiye’de arama ruhsatları almış ve Türkiye’de petrol hakkı sahibi olmuştur;

1962

AME şirketince Türkiye’deki ilk arama kuyusu olan “GIRDARA-1” arama kuyusu açılmıştır;

1965

Oyman SAYER firmaya ortak olmuştur. Bu tarihte firma Türkiye’de sadece bir sondaj kulesini, (Bethlehem M58-C) işletmektedir;

1970

AME Diyarbakır civarında açılan Yasince-2 kuyusunda petrol keşfetmiştir. Bu şirketin Türkiye’de yaptığı ilk keşiftir;

1974

Firma Türkiye’de MOBIL’e petrol satmaya başlamıştır;

1975

Firma İsveçli büyük müteşebbis Adolf H. Lundin yönetimindeki (IPC-International Petroleum Corp) ile Türkiye petrol arama projelerine yönelik ortaklık kurmuştur;

1978

AME, Kahta Petrol Sahasını Ersan Petrol Sanayi A.Ş.’den almış, sahanın Operatörü olmuş ve bu sahadan yapılan ağır petrol üretimini arttırmıştır.

1980

AME Wintershall A.G. ve Huffco’yu (Roy M. Huffington Inc.) yatırım ortağı olarak ülkeye getirmiştir.

1981

Firma iki sondaj kulesi (National T-20 ve National T-32) ve bir Cardwell workover kulesi satın almıştır. Bu tarihte firmanın kule sayısı dörde ulaşmıştır;

1982

Texas’lı meşhur petrolcü Bunker Hunt ile ortaklık çerçevesinde, Firma PLACID OIL’i arama projelerine ortak olarak ve yine aynı sözleşme çerçevesinde, PENROD Drilling Şirketini bir adet National 1320 sondaj kulesi ile birlikte Türkiye’ye getirmiştir;

1985

AME Türkiye’de MOBIL’in sondaj müteahhidi olarak Şelmo Sahasında ilk kuyusunu açmıştır;

1986

AME, CHALLENGER DRILLING ile ortaklık kurarak, beşinci sondaj kulesini, (IDECO H-1000 RAMBLER) edinerek ülkeye getirmiştir;

1986

AME çok kapsamlı bir ortak yatırım sözleşmesi çerçevesinde, ARDPET (TUSKAR RESOURCES Plc.)’i ülkeye getirmiştir;

1986

AME, NESTE OY’u (Finlandiya Ulusal Petrol Şirketi) yatırım ortağı olarak Türkiye’ye çekmiştir;

1986

AME, Türkiye’de arama projeleri için UNOCAL ile ortaklığa girmiştir;

1989

SHELL’in 20 yıllık bir sürecin ardından KCA ile Türkiye’de sondaj sözleşmesini feshetmesiyle, AME, KCA şirketinin Türkiye’de bulunan, tam donanımlı iki adet National 80B sondaj kulesi dahil, tüm varlıklarını satın almıştır;

1989

AME'nin, sondaj makinesi sayısının artması ile, MOBIL için Türkiye’deki sondaj hizmetlerinde sıçrama yapmıştır. Bu dönemde AME Türkiye’de 8 kule işletmektedir;

1990

AME, FOREST OIL ve MONUMENT OIL Plc.’yi yatırım ortağı olarak ülkeye getirmiştir;

1990

AME'i Adıyaman Bölgesinde (GD Anadolu) Zeynel petrol sahasını keşfetmiştir;

1990

AME'i Adıyaman Bölgesinde (GD Anadolu) Nemrut petrol sahasını keşfetmiştir;

1991

AME COPLEX RESOURCES Plc.’yi yatırım ortağı olarak ülkeye getirmiştir;

1992

AME Adıyaman Bölgesinde (GD Anadolu) Hasancık petrol sahalarını keşfetmiştir;

1993

AME Adana bölgesinde Bulgurdağ petrol sahası işletmesini MOBIL’den devralmıştır

1994

AME’in Bulgurdağ sahasında günlük üretimin 300 varile çıkmıştır

1995

AME MOL Rt.’yi (Macar Milli Petrol Şirketi) yatırım ortağı olarak ülkeye getirmiştir

1996

AME Adıyaman petrol sahalarını geliştirmeyi sürdürmesi ile üretim ilk kez 1000 varil/gün düzeyine yükselmiştir;

1997

SHELL’in Türkiye’de DEUTAG ile yapmış olduğu sondaj sözleşmesini feshetmesiyle, AME tam donanımlı iki sondaj makinesini (bir Wilson 75 ve bir Cooper) satın almıştır. Bununla birlikte firmanın sondaj makinesi sayısı ilk kez ona çıkmıştır;

1997

AME Karakilise-1 kuyusunda (Diyarbakır, GD Türkiye) hafif petrol keşfetmiştir

2003

AME TETHYS OIL A.B.’yi yatırım ortağı olarak ülkeye getirmiştir

2004

AME JKX Oil & Gas Plc.’yi yatırım ortağı olarak ülkeye getirmiştir

2005

AME Mısır’da BURREN ENERGY Plc. adına sondaj müteahhidi olarak ilk kuyusunu açmıştır

2007

AME Mısır’da BURREN ENERGY Plc. adına sondaj müteahhidi olarak ilk kuyusunu açmıştır

2007

AME Mısır’da EDISON için sondaj faaliyeti gerçekleşmiştir

2008

AME, GD Anadolu’da, ön-ülke havzası Paleozoik rezervuarından üretim yapılan ilk petrol kuyusuolan Arpatepe-1 kuyusunda petrol keşfetmiş ve üretime almıştır

2008

AME, sondaj müteahhidi olarak İsrail’de sondaj faaliyetlerine başlamıştır

2009

AME, EXILE RESOURCES ve VALEURA’yı yatırım ortağı olarak ülkeye getirmiştir

2010

AME yeniden yapılanmış ve netice olarak sondaj müteahhitliği faaliyetlerinden çekilme kararı almış ve genişletilmiş yönetim kurulu yapılanması altında sadece Arama ve Üretim Şirketi’ne dönüşmüştür;

2011

AME, Türkiye’de yeni ruhsatlar almış ve Türkiye’deki projelerini önemli düzeyde genişletmiştir;

2012

Petrol endüstrisinin lider yatırımcılarından 4D Global Energy, AME’ye ortak olmuş ve yatırım yapmıştır.

AME sahibi olduğu 5019 No’lu Eruh Arama Ruhsatında bulunan Doğu Sadak(Oymantepe)-1 Arama Kuyusunun sondajına başlamıştır.

2013

AME sahibi olduğu 5019 No’lu Eruh Arama Ruhsatında bulunan Doğu Sadak(Oymantepe)-1 Arama Kuyusunda petrol keşfetmiştir ve Ocak ayında kuyuyu üretime almıştır. Keşfedilen petrol 43 API gravite ile Türkiye’de bugüne kadar keşfedilen en hafif petroldür.

2014

AME, 2677 No’lu Karakilise Arama Ruhsatında bulunan Petek-1 Arama Kuyusunda petrol keşfetmiştir ve Şubat ayında kuyuyu artezyen olarak üretime almıştır.

2014

AME, 2674 No’lu Altınakar Arama Ruhsatında bulunan Başaklı-1 Arama Kuyusunda petrol keşfetmiştir ve Temmuz ayında kuyuyu üretime almıştır.

2014

AME, Abilene, Teksas’da bulunan yeni sondaj kulesi IDECO 725'in yenileme işlerini tamamlayarak, AME’nin yeni petrol sahalarının kesintisiz sondajlarını gerçekleştirmek üzere kuleyi Türkiye’ye getirmiştir. 725 HP sondaj kulesi top drive özelliklidir ve AME tarafından işletilen mevcut sahalarda yeterli derinliklere kadar sondaj yeteneğine sahiptir.

Çimento Ünitesi ve Swabbing Ünitesi sahada faaliyete başlamıştır

DST ekipmanları sahada faaliyete başlamıştır

2020

UK Oil & Gas Plc. (UKOG) yatırım ortağı olarak ülkeye getirilmiştir

2020

section-c98d27b
  • + 90 (312) 427 90 20 (TR)
    +1-316-265-9311 (ABD)
    +44 (0) 20 7583 8292 (UK)

  • Karum İş Merkezi, İran Cad.No:21/394 Kavaklıdere - Ankara, Türkiye