İş İlkelerimiz Ve Etik

section-97c167b

İŞ İLKELERİMİZ VE ETİK

Amacımız hidrokarbonların keşfi, geliştirilmesi, üretimi, ve pazarlanması yoluyla uzun vadeli hissedar değeri yaratmaktır. Stratejimiz uzun ömürlü, düşük maliyetli, genişletilebilir petrol ve  gaz varlıklarına sahip olunulması ve işletilmesidir.

Faaliyet gösterdiğimiz her yerde bir bütünlük içinde doğru kararlar vererek ve işleri doğru şekilde yapmaktayız. AME İş İlkeleri ve Etik Politikası Şirket'in beklentilerine ilişkin etkili ve kapsamlı bir kılavuz sağlamak için tasarlanmıştır. Bu amaç ile çalışanlarımız ve paydaşlarımıza standartlar getirerek, rehberlik sağlamaktadır.

 

Çalışma Anlayışımız

 

Elli yılı aşan bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketi olarak AME sorumluluklarının farkındadır. Bu farkındalık şirketimizin iş prensipleri ve etik değerlerinde somutlaşır. İş ilkelerimizin iki temel amacı vardır: Birincisi, kendi eylemleri için tüm çalışanlarımızı sorumluluk almaya teşvik etmek ve bu temelde anlaşılabilir rehberlik yolları sağlamaya çalışmaktır. İkincisi, AME faaliyetlerinin ilkelerini belirlemektir. İlkelerimiz AME etik politikasının ana fikirlerini açıklar ve kişisel ve profesyonel dürüstlük konusunda tüm çalışanlarının yüksek standartları karşılamasına yardımcı olmasını amaçlar.

 

Değerler ve Öncelikler

 

Çalışma anlayışımızın temelindeki değerler yönetim sistemimizin özünü oluşturur. Bu değerler performansımızı yöneterek biz ve birlikte iş yaptığımız ortaklarımıza ve diğer paydaşlara rehberlik ederek, itibarımızı temin eder. İtibarımız dört temel değerden kaynaklanmaktadır: Açıklık, saygı, sorumluluk ve hesap verebilirlik.

 

Açığız .......

 

AME her zaman hukuka saygılıdır.

AME devlet yetkilileri, yönetim organları ve kamu görevlileri ile sağlıklı ve şeffaf ilişkiler sürdürür.

Biz paydaşlarımız üzerinde uygunsuz bir etkiye neden olan her türlü davranışa karşıyız.

AME olarak rüşvet ve yolsuzluğun her türünü kınıyoruz.

Biz işimiz ile ilgili kararların adil ve tarafsız olmasını sağlarız.

 

Hesap Verebiliriz ........

 

AME bünyesinde çalışanlarımızın etik olmayan, yasadışı veya başka bir biçimde uygunsuzluk algısını yaratabilecek herhangi bir eylemi veya davranışı önlemesi beklenir

Biz kişisel çıkarlarımız ve şirketimizin arasındaki potansiyel çatışmalara karşı teyyakuzda olmaya çalışmaktayız

AME güvenilir ve doğru finansal kayıtlar ve raporlar tutmayı benimsemiştir.

Yasal bir yükümlülük olarak, etkin bir iç muhasebe ve işletim kontrollerine sahibiz.

Biz yüklenicilerin, taşeronlar ve aracıların AME İş ilkelerine riayet etmelerini bekleriz.

AME bünyesinde mülkiyetli veya gizli bilgileri çalmak yasaktır. Şirket, şirketin izni olmadan çalışanları ve müteahhitlerinin ticari sır ve bilgi paylaşımını yasaklamaktadır.

Biz her tür fikri mülkiyet, patent, ticari marka ve telif hakları gibi mülkiyetin yanı sıra iş, pazarlama ve operasyon planlarını içeren gizli bilgileri koruruz.

 

Sorumluluk sahibiyiz ...........

 

Bir Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Şirketi olarak, işimizi sürdürülebilir çözümler temelinde icraa ederiz ve ekonomik, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk içeren çözümler üretiriz.

İnsanları ve çevreyi korumak için tüm mevzuata uymak bizim temel ilkelerimizdendir.

AME tam anlamı ile çevre kirliliği önler ve sorumlu atık yönetimini uygular.

Biz çevrenin korunması ve tehlikeli ve zararlı maddelerin taşınması ile ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uymaktayız

AME çalışanları doğru yöntemleri ve doğru ekipmanı kullanmak, diğer işçilere ve çevreye karşı güvenli ve sorumlulukla çalışmak için gerekli eğitimi almaktadırlar.

Biz çalışanlarımızın sağlığına sorumlu olduğumuz bilinci ile önem veriririz.  Çalışanlarımızın işle ilgili hastalıkları önlemek için sağlık ve çalışma hayatı dengesini sağlamalarını teşvik ederiz.

AME her zaman ilişkide olduğu toplum kesimlerine karşı sorumlu davranmaktadır.

AME faaliyetlerinin bulunduğu yerledeki sosyal şartları geliştirmek için gayret sarf etmektedir.

 

 

Saygılıyız......

 

AME cinsiyet, ırk, cinsellik, milliyet, yaş, engellilik, etnik köken, din veya statü temelinde ayrımcılığı yasaklamaktadır.

Biz kişisel gizlilik ve mahremiyete saygılıyız. Bunu yapmak için yasa ile zorunlu olmadıkça kişilerle ilgili herhangi bir kişisel bilgiyi ifşa etmiyoruz.

Biz çeşitliliği sahiplenirken, çalışanlarımızın kişisel onuruna saygı gösteririz.

AME tüm çalışanları için eşit fırsatlar sağlamaya inanmaktadır. Özürlülerin istihdamı bu inanca ve işe alım, eğitim,kariyer gelişimine dahildir.

Biz, insan haklarına saygılıyız. BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de dahil olmak üzere insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere uymaktayız.

Biz çalışanlarımızı geliştiririz ve başarıya dayalı taltifi benimseriz.

Biz herhangi bir uygunsuz davranış, istismar veya tacize tolerans göstermemekteyiz.

 

İlkelerin Yürütülmesi

 

İş İlkeleri ve Etik Politikası, AME için çalışan herkese uygulanır ve sürdürülebilir büyüme için olumlu ve sorumlu bir çalışma ortamı oluşturmak için temel prensipleri oluşturur. Kuralların uygulanması mekanizmalar ve ilgili denetim fonksiyonlarının aracılığıyla icra edilmektedir. Yöneticiler ve denetçiler kuralların oluşturulması ve sürdürülmesi amacı ile sorumludurlar. Doğrudan etkilenen veya kuralların ihlal edildiğini inanan tüm çalışanların kaygılarını rapor ve ifade etmeleri teşvik edilir. Etik Davranış rehberi yol gösterecidir. AME çalışanları, müşterileri, tedarikçileri veya bağımsız birisi, kanun veya İş İlkeleri ve Etik Politikası ihlallerini rapor etmek amacıyla AME Etik Yardım Hattı ile temasa geçebilir. Kimliğinizin bilinmesini istememek tercihiniz olmakla beraber iletişim amaçlı bir e-posta adresi (anonim olabilir) sağlamanızı öneririz.

  • + 90 (312) 427 90 20 (TR)
    +1-316-265-9311 (ABD)
    +44 (0) 20 7583 8292 (UK)

  • Karum İş Merkezi, İran Cad.No:21/394 Kavaklıdere - Ankara, Türkiye