Sağlık Emniyet Ve Çevre

section-97c167b

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE

     AME, İSG konusunda belirlediği standartlar dahilinde, faaliyetlerinde çalışanlarının tehlikeli iş kazaları ve sağlık problemlerine maruz kalmayacakları bir çalışma ortamının sağlanması hususunda süreklilik arz eden eğitim, bilgilendirme, gözetim, kontrol ve denetimler ile en üst düzeye çıkarılması için çaba sarf etmektedir. Bunun için işyerinde personeller, iş güvenliği ve iş sağlık konularında sürekli olarak eğitilmekte, yeterli ve güncel ekipmanlarla donatılmaktadır.
     AME, ÇED Olumlu Belgesi’ ne sahip olan ilk özel sektör Petrol Arama ve Üretim şirketi olmanın gururu ile çalışma yapmış olduğu il genelinde SIFIR ATIK belgesi alarak, faaliyetlerinde çevresel etkileri en aza indirebilmek için sürekli olarak gelişmekte olup çevreyi korumaya özen göstermektedir.
Bu görüş ve anlayışla çalışmalarımızda; İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konularında başarısını sürekli olarak geliştirme hususunda adımlar atmakta olup, birlikte çalışma yaptığı diğer firmalar içinde örnek teşkil etmektedir.
     “Güvenli ve sağlıklı çalışmanın yolu; dikkat, disiplin ve belli bir nizam dahilinde kurallara uygun çalışmaktan geçer”.

 

AME İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Koruma Kitabı 2022...

     AME İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Koruma Kitabı” uzun çalışmalar sonucunda hazırlanmış, zengin içeriği, eğitici ve öğretici tarzı ile AME ekibinde bulunan, ekibe katılacak olan tüm personellerin Sağlık, İSG uygulamaları ve teknik uygulamalar yönünden faydalanacağı bir kaynak haline getirilmiştir.

Sondaj, Kuyu tamamlama, Üretim, Kamp hizmetleri ve ofis çalışmalarında İSG El Kılavuzu 2022...

     AME İSG El Kılavuzu, çalışanların sorumluluklarını tehlikelerden arınmış, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamında yerine getirmelerini mümkün kılmak için hazırlanmıştır. Sahalarda ve ofiste yürütümü mevcut tüm faaliyetlere yönelik “Potansiyel tehlikeler” ve “Alınacak önlemler”i örneklemelerle birlikte içermektedir.

Yürürlük süreleri; Sahalarda 2 yıl - Merkez ofiste 6 yıl olan yasal Risk Değerlendirmeleri-Acil Durum Planları ve Sağlık Emniyet Çevre Planları güncel tutulmaktadır;

2017 sonu itibari ile risklerin tespiti ve önlemleri hususunda çalışmalar başlamış, titiz ve kapsamlı bir şekilde Fine Kinney tekniği kullanılarak risk değerlendirmesi tamamlanmış ve Aralık 2018-Aralık 2020 tarihlerini kapsar şekilde yürürlüğe girmiştir.

     2020-2022 ve 2022-2024 dönemlerini kapsar şekilde skor düzeltmeleri-iyileştirmeleri ile sürekli güncel tutulmaktadır. Aynı tarihleri kapsayacak şekilde Acil Durum Planları ve Sağlık Emniyet Çevre Planları da değişen yönetmelik-kadro gereklilikleri çerçevesinde sürekli güncel tutulmaktadır.

Her lokasyonda planlı tatbikatlar gerçekleştirilmektedir,

Tüm kuyularda; Yangın, Kuyu kontrol, Kule tahliye ve Yaralı kurtarma tatbikatları özel eğitime tabi, sertifikalandırılmış güncel personeller ile gerçekleştirilmektedir.

Kapsamlı kaza-olay istatistik raporları hazırlanarak, aylık faaliyet raporlarına eklenmektedir,

Mevzuat gereği zorunlu 16 saatlik eğitimler, Periyodik sağlık taramaları, ortam ölçümleri, topraklama ölçümleri, basınçlı kaplar ve kaldırma ekipman testleri yıllık bazda aksatılmadan yapılmaktadır,

ÇEVRE;

Bertarafı zorunlu atıklar, lisanlı firmalar ile yapılan anlaşma gereği taşınmakta ve yönetmeliklere uygun olarak bertarafları gerçekleştirilmektedir,

                 

Kullanım suyu analizleri yetkili birimlerce 6 aylık periyotlarla kontrol edilmektedir,

Yangınla mücadele ekipmanları sürekli olarak bakımlı ve hazır tutularak kontrolleri yapılmaktadır,

 

Personel sağlığının önemine binaen çalışma ve kamp alanları iç-dış ilaçlamaları yaptırılmaktadır,

Escape Line (Derikmen Acil Kaçış Sitemi)

2019 Nisan ayında, acil bir durumda monkeyboard da bulunan derikmen’in tahliyesini sağlamak amacıyla “derrickman kaçış sistemi (escape line)” temin edilmiş ve her lokasyonda kurulumu tekrar yapılarak aktif halde bulundurulmaktadır.

Olası ilkyardım müdahaleleri için eğitimli ilkyardım timleri ve travma çantası, oksijen müdahale seti donanımlı ve hazır bulundurulmaktadır.

  • + 90 (312) 427 90 20 (TR)
    +1-316-265-9311 (ABD)
    +44 (0) 20 7583 8292 (UK)

  • Karum İş Merkezi, İran Cad.No:21/394 Kavaklıdere - Ankara, Türkiye