Hakkımızda

section-cabe089

HAKKIMIZDA

Aladdin Middle East Ltd. ("AME"), özel bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim firmasıdır. 1961 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarının aranması ve işletilmesi konusuna odaklanmıştır. Firmanın idari merkezi Wichita/Kansas'ta, operasyon merkezi ise Ankara'dadır. Diğer  ofisler, şirketin üretim sahalarında yer alır.

Günümüzde, şirketimiz dengeli bir arama ve üretim ruhsatları portföyünü elinde tutmaktadır. Bu ruhsatlar kısa, orta ve uzun vadeli potansiyele sahiptirler; ağırlıklı olarak GD Anadolu Havzasında (Kuzey Arap Plakası Havzası) yer alırlar. Arama ve üretim ruhsatlarının kapladığı alan 300 bin hektardır.

AME, ülkemizin petrol ve gaz arama ve üretim sektörünün gelişiminde çok önemli bir Enerji & Petrol firması olmuştur. Firmanın çabaları sonucunda, yetersiz araştırılmış çok sayıda havza değerlendirilmiş ve devasa teknik ve jeofizik bilgi birikimi ve önemli düzeyde finansal ve sosyal fayda yaratılmıştır. Firma, petrol ve gaz alanında çok sayıda Amerikan ve Avrupa firmasının yatırımcı olarak ilk kez ülkeye gelmesi sürecine de katkıda bulunmuştur.

AME, Türkiye petrol arama ve üretim sektöründe bir sanayi lideri ve ulusal petrol kuruluşu olan TPAO'nun hemen ardından ülkedeki yatırım yapan ve faaliyette bulunan en eski özel petrol şirketi durumundadır. Yetenekli ve kalifiye çalışanları sayesinde firmanın başarısı, bağlılık, özveri, bilgi yeteneği ve becerileri ile firmanın ortakları ve yatırımcıları için değer geliştirmeye yönelik yeni ve yenilikçi olanaklar/yollar bulunmasını sağlanmıştır.

AME, tüm operasyonlarını, çevre duyarlılığı, iş güvenliği ve yüksek sosyal sorumluluk standartları gözeterek gerçekleştirmektedir. Firmanın başarısı, teknik uzmanlık, yerinde ve doğru kararlar, güçlü ortaklıklar ve kaliteli sonuçlar sağlama konusundaki kanıtlanmış yeteneğinin temelleri üstünde yükselmektedir.

section-1d48c0b

01.

Arama

Petrol arama, genellikle jeofiziksel sofistike teknolojiler ile yeraltını algılamak ve olası yapıların kapsamını belirlemeye bağlıdır. Hidrokarbon içerdiği düşünülen alanlar başlangıçta manyetik metodlar ve bölgesel sismik yansıma çalışmaları ile tespit edilmeye çalışılınır. Yeraltı yapısını daha derinlemesine anlayabilmek için ilave sismik araştırmalar gerçekleştirilir. Bir prospekt tanımlanır ve pozitif değerlendirilirse gaz ya da petrolün varlığını veya yokluğunu belirlemek için arama ve sondaj girişimininde bulunulur.

02.

Değerlendirme

Keşif değerlendirme aşaması potensiyel alanın büyüklüğünü ve kalitesi konusundaki belirsizlik derecesini azaltmak için daha fazla kuyu sondaj içerir. Bir keşif kuyusu iyi bir hidrokarbon kapasitesi olduğunu doğrular ise, ek sismik veri toplanabilir ve bir veya daha fazla tespit kuyuları açılabilir. Bu yöntemler ile elde edilen veriler ile o bölgede petrol ve gaz miktarlarını ve üretme kolaylık/zorluklarını tahmin etmek mümkündür.

03.

Geliştirme

Petrol ve gaz sondajları değerlendirme aşamasında ticari açıdan karlı bulunursa, geliştirme aşaması başlar. Bu aşama planlama ve keşif geliştirme hakkındaki kararları içermektedir. Bu aşamada değer yaratılması için belirleyici faktörler geliştirme ve üretim faaliyetinde en düşük maliyetli yöntemin seçimi ve projenin zamanında tamamlanmasının sağlanmasıdır.

04.

Üretim

Üretim aşaması farklı oranlarda, petrol ve gaz ve ayrıca su üretimini içerir. Bu aşamada değer yaratan faktörler üretim kuyusu planlaması, üretim hızını koruma ve kuyu basıncını korumak için özel olarak tasarlanmış enjektör kuyuları içine gaz ya da su enjekte ederek üretim ömrünün maksimum seviyeye getirilmesi vardır.

section-97c167b

BAŞKANIN MESAJI

Aladdin Middle East - 63 Yıldan Uzun Süredir Güvenilen İsim

Sizlere, ailemin bugün örnek gösterilen firma konumuna getirmek için 63 yıldan çok çabaladığı bir firmayı, Aladdin Middle East’i tanıtmaktan gurur duymaktayım. Mükemmelliyeti arayışı ve deneyimi ile kendini işine adamış çalışanları sayesinde Aladdin Middle East, Türk petrol sektöründe 63 yıldır güvenilen bir isim olagelmiştir.

Bu dönem içinde, Türkiye petrol piyasası konusunda, ülkenin eşi olmayan jeolojik özelliklerinden, sektörü yönlendiren yasa ve düzenlemelere değin geniş bir yelpazede yoğun bir kurumsal bilgi birikimi oluşturduk. Aladdin Middle East, sektörün kamusal ve özel statüdeki en önemli oyuncuları ile çok iyi ilişkiler kurmuş ve geliştirmiştir. Türkiye’de faaliyete geçtiğimiz ilk günlerden farklı olarak, günümüzde artık Türkiye’de oldukça gelişmiş bir petrol ve gaz sanayine tanığız; bu, sonuçta, rekabetçi ortam içinde sürdürülen sondaj müteahhitliği faaliyet alanından çıkmamıza ve çabalarımızı, firmanın gelecekte de odaklanacak olduğu teknoloji destekli petrol ve doğal gaz arama ve üretimi alanına tam yoğunlaştırmamıza olanak sağlamıştır.

Tüm göstergeler, küresel petrol talebinin artmayı sürdüreceğini göstermektedir ve Aladdin Middle East, üretimini daha önce hiç olmadığı biçimde artırma ve uygun maliyet yapısına bağlı olarak yüksek kazanç/getiri sağlama konumundadır. Sektör açısından çok önem taşıyan bu aşamada, sizi Aladdin Middle East’e yakından bir göz atmaya davet ediyorum.

Aladdin Middle East’te, her gün, adımızla beraber anılan mükemmellik beklentisini karşılamak için çabalamaktayız ve biliyorum ki, bize güvenirseniz, birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.

Cem Sayer Yönetim Kurulu Başkanı
  • + 90 (312) 427 90 20 (TR)
    +1-316-265-9311 (ABD)
    +44 (0) 20 7583 8292 (UK)

  • Karum İş Merkezi, İran Cad.No:21/394 Kavaklıdere - Ankara, Türkiye