Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cem Sayer tarafında Petrol İşleri Genel Müdür Sayın Selami İncedalcı’ya AME Yönetim Kurulu adına AME 50. Yıl Plaketi takdim edildi