Aladdin Middle East Ltd. (“AME”) ile UK Oil & Gas Plc (London AIM: “UKOG”) arasında Reşan Arama Ruhsatımızda (AR/AME /K/M47-b1-b2) operatörlük yetkisi içermeyen %50 oranında petrol hakkının devri konusunda bağlayıcı bir anlaşma imzalandığını memnuniyetle duyuyoruz.

AME Şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer Özkaynak artışına ilişkin olarak şu yorumu yaparak: “AME son iki yıl içinde, gelecek vaat eden petrol ve gaz varlıklarının geliştirilerek değer yaratılması amacıyla yeniden yapılanma sürecine odaklanmış idi. Özellikle, şirketin petrol ve doğalgaz arama ve üretim projelerine konsantre olabilmesi için, sondaj müteahhitliği sektöründen çıkıldı. 4DGEA’nın AME’ye katılımından son derece memnuniyet duyuyoruz.  4DGEA tarafından gerçekleştirilen bu yatırımın gerek 4DGEA gerekse diğer yatırımcılarımız için karlı olacağına inanıyoruz.” demiştir.

AME Türkiye’deki arama ve üretim sektörünün gelişiminde 60 yıldır kilit role sahip bir şirket olmuştur. AME’nin girişimleri neticesinde Türkiye’deki birçok aranmamış havza ile ilgili çalışmalar yapılmış, bu sayede önemli miktarda teknik ve jeofizik veriye ulaşılmış ve sonrasında değerlendirilen bu veriler Türkiye için kayda değer finansal ve sosyal faydalar yaratmıştır.

Şimdi ise AME ve UKOG 30.548 hektar alana sahip, Siirt ilinde AME’nin Eruh keşfinin Kuzeybatısında yer alan Reşan Arama Ruhsatının geliştirilmesi için birlikte çalışacaktır. UKOG bu ruhsatta 2020 yılının son çeyreğinde sondajına başlanması beklenen ilk kuyuyu ve 2D sismik programını finanse edecektir.

AME Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer bu iş birliğini bir keşif ile taçlandırmayı umduğunu ifade ederek UKOG’nin yatırım kararına şu faktörlerin etki ettiğini belirtmiştir:

  • AME’nin öne çıkan başarı hikayesi ve Türkiye’deki operasyonel kabiliyeti
  • Güncel politik gelişmelere rağmen Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de geliştirmeye hazır el değmemiş bir potansiyele sahip istikrarlı ve güvenilir bir ülke olması
  • Cazip mali koşullar ve yatırımları göreceli olarak kısa bir sürede nakde çevirme imkânı
  • Yerel ham petrol üretimi için dünya petrol fiyatlarına endeksli alım garantisi
  • Birçok Batı ülkesinin benzeri yatırımlardan uzaklaştığı bir dönemde Türk Hükümeti’nin konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen arama ve üretim projelerine dönük olumlu yaklaşımı.

Aladdin Middle East Ltd. (“AME”) 1961 yılında kurulmuş, Türkiye’deki stratejik petrol ve doğalgaz sahalarında arama ve üretim faaliyetlerine odaklanmış bağımsız bir Amerikan petrol ve doğalgaz arama ve üretim şirketidir. AME’nin kurumsal merkez ofisi Wichita, Kansas’ta bulunmaktadır ve operasyonel yönetim merkezi Ankara’dadır. 2018 yılında uluslararası profili yükseltmek amacı ile İngiltere’de Londra şubesi kurulmuştur.

UKOG İngiltere’nin enerji güvenliğinin arttırılması hedefinin desteklenmesine gayret eden bir arama ve üretim şirketidir ve Güney İngiltere’de çeşitli ruhsatları bulunmaktadır. UKOG Londra’da bulunan   Alternative Investment Market (AIM) borsasına kayıtlıdır ve hisseleri burada işlem görmektedir. (Internet sitesi – https://www.ukogplc.com/)