Petrokimya

section-e9a4d85
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2019/08/petrokimya.jpg

Petrokimya

Petro Kimya petrolden organik kimyasal ürünler sağlamak için kullanılan sanayi yöntemlerini bütün olarak anlatan terimdir.

Petro kimya, petrolden yada tabii gazlardan elde edilen hammaddelerden sağlanacak bütün basit veya karmaşık maddeleri üretimi; Ayrıca söz konusu maddelerin mekanik yoldan nihai tüketim maddeleri ha­line (tekstil ürünleri, plastik maddeler, otomobil lastiği) dönüştürülmesi ise petrokimyanın alanına girmez.

Petro kimyanın ilk ortaya çıkışı 1920 ile 1925’li yıllara dayanır. Rafinerilerdeki artık cracking gazlarını yararlı ve ticari bir şekilde kullanmak araştırmaların yapılması neticesinde petrokimya sanyi doğdu. Gaz şeklindeki olefinlerin alkolle­re, glikollere ve ketonlara dönüştürülmesi, alifatik kimyaya yeni bir alan doğurmuş oldu. Taşkömürden ve taşkömür katranlarından türeyen organik bileşikler sanayinden daha ye­ni olan petrokimya, çok farklı türde ve daha ucuz üretime imkan verdiği için kısa bir süre son­ra, Almanya dışında hemen bütün dün­yada bu sanayi dalını geride bıraktı.

Bakıldığında kömür, organik sentezde an­cak hidrojen bakımından fakir olan = CH gruplarını, petrol ürünleri ise = CH2 yapı­sındaki kökleri verir. İl olarak kö­ke hidrojen katmak veya karbonu ayırmak lazımdır. İkinci faktör hidrojenin bir kısmını gidermek veya ornatmak yeterlidir.

Petro kimyanın Gelişmesi Nasıl oldu? Petro Kimya Kullanım alanları Nelerdir?

Petro kimyanın tüm dünyada iyice yaygınlaşması İkinci Dünya savaşında, sentetik kauçuk ve patlayıcı maddeler için kullanımın artmasıyla gerçekleşti. Kauçuk üretimi oto­mobil satışlarını yakından takip eder; amonyak tüketimi tarımın gelişmesiyle bir­likte artar; plastik maddeler ise çoktandır karoseri parçaları, borular ve inşaat mal­zemesi gibi yeni uygulama alanları bulmuş­tur.

Petro Kimya sanayinde kullanılan yöntemler genel olarak 3 gruba ayrılabilir

1. Alifatikler, petrol ürünlerinin yada tabii gazın yüksek ısıda cracking’inden elde edilen, bütadien, bütilenler, propilen, propan, asetilen, etilen, etan gibi hammad­deler için uygulanan usuller;

2. Aromatikler, nafta’nın katalitik reformingiyle sağlanan naftalin, ksilenler, tolüen, benzen ve diğer doymamış siklik hidrokarbonlar gibi hammaddelere uygula­nan usuller;

3. İnorganikler, yani kükürt, hayvani kö­mür, hidrojen siyanür, amonyak gibi ham­maddeler için uygulanan usuller.

Türkiye’de Petrokimya

Petrol türevlerinin ağırlıklı dış kaynaklardan sağlanması, petrol ve petrol ürünlerinin kullanım azlığından kaynaklanan ihtiyaç azlığı petrokimya sektörünün Türkiye’nin piyasaya geç girmesinin sebelerinde bazılarıdır. Devlet yada Özel sektör olarak baktığımızda henüz petrokimya alanına atılacak çok büyük kapasiteli kuruluşların olmaması da sebeplerden sayılabilir Türkiye’de 1965 yılında ilk petrokimya sanayinin kurulmasıyla birlikte sektör Türkiye’de hızlı bir gelişim e büyüme sağlamıştır. Kurulan tesis ve üretim alanın genişliği ürünlerin tanınması, iç pazarda talebin artmasını sağlamıştır.

Günümüzde Türkiye’de üretilen tüm kimyasal ürünlerin %25’i petrokimya sanayi ile içiçedir.Ucuza maledilmesi ve kullanım alanının genişliği petrokimyayı vazgeçilmez konuma getirmektedir.

  • + 90 (312) 427 90 20 (TR)
    +1-316-265-9311 (ABD)
    +44 (0) 20 7583 8292 (UK)

  • Karum İş Merkezi, İran Cad.No:21/394 Kavaklıdere - Ankara, Türkiye