Altınakar

Altınakar

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/06/DJI_0030-scaled.jpeg

 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Diyarbakır İli’ndeki arama ve üretim çalışmaları Paleozoyik ve Kretase petrol sistemlerine odaklanmıştır. Keşfedilen miktarlar, Orta Doğu'daki benzer sahaların çoğundan boyut olarak daha küçük olmasına rağmen, bölgede, %80'i Üst Kretase karbonatlarından üretim yapan önemli petrol üretim sahaları bulunmaktadır. Diyarbakır İli GD Anadolu ön-ülke kuşağının kuzeyinde Üst Kretase rezervuar seviyelerinden petrol üretimi çoğunluktayken, ön-ülke bölgesinde ise Erken Silüriyen yaşlı Dadaş şeyllerinin taban seviyelerinin kaynak kaya özelliği gösteren, Üst Ordoviziyen Bedinan kumtaşı rezervuar seviyelerinde (Paleozoyik petrol sistemi) dikkate değer petrol keşifleri yapılmıştır.

Altınakar-Başaklı işletme ruhsatı GD Anadolu Havzası'nın ön-ülke kuşağında yer almakta ve 15.281 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Altinakar-1 Kuyusu 2011 yılında Üst Kretase Mardin Grubu karbonatlarına yönelik açılmış ve 14 API petrol keşfi yapılarak ve Ağustos 2012'ye kadar 17.009 varil petrol üretimine devam etmiştir. 2012 yılında Altınakar-1 kuyusu Üst Ordoviziyen Bedinan Formasyonu’nun üretim potansiyeli yüksek üst kumtaşları hedefli derinleştirilmiş ve 41 API dereceli petrol keşfi yapılmıştır. Altınakar İşletme Ruhsatı bünyesinde hem Kretase yaşlı Mardin Grubu karbonatlarının hem de Üst Ordoviziyen Bedinan kumtaşlarının potansiyelinin yapılan keşifler ile test edilmesinin ardından, ruhsat alanında jeofizik ve jeolojik değerlendirmeler ışığında açılan tespit ve üretim kuyuları ile arama-üretim faaliyetleri devam etmektedir.

d