Arpatepe

Arpatepe

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/20140418_105549-scaled.jpeg

 

 

GD Anadolu Bölgesi ön-ülke kuşağı içinde Diyarbakır İli Bismil İlçesi çevresinde arama ve üretim faaliyetleri özellikle Paleozoyik hedefli açılan arama kuyuları ile dikkate değer bir hız kazanmıştır. 2008 yılında Arpatepe-1 arama kuyusunda yaklaşık 35 m, Bedinan Formasyonu üst kumtaşlarının (üst B4 üyesi) doğal akışla 350 stbopd 40.90 API petrol üretimine geçmesiyle birlikte, bölgenin Paleozoyik petrol sistemi büyük ölçüde belirlenmiştir. Arpatepe İşletme Ruhsatı ile birlikte ruhsatın kuzey ve güney alanlarını da içine alan Molla-Bismil petrol bölgesinde uygun yapısal kapanımlar bulunduğu takdirde, Üst Ordoviziyen Bedinan Formasyonu kumtaşı seviyelerinin rezervuar, Silüriyen yaşlı Dadaş Formasyonuna ait kalın şeyl birimlerin örtü kaya (Dadaş-2, Dadaş-3) ve Llandovery (Erken Silüriyen) kaynak kayası (Dadaş Formasyonunun en alt kısmı, Dadaş-1-hot shale) tarafından beslenen Paleozoyik Petrol sisteminin çalıştığı ortaya çıkmıştır.

Aladdin Middle East ("AME"), 1972 yılında Silüriyen kaynaklı petrol üreten Molla-Yasince Petrol sahasının keşfiyle sonuçlanan 70'lerin başlarından bu yana Diyarbakır bölgesinde hidrokarbon aramacılığı yapan tek şirket olmuştur. 2008 yılında, AME liderliğindeki konsorsiyum, Güneydoğu Anadolu'da keşfedilen ilk ticari Paleozoyik petrol sahası olan Arpatepe petrol keşfinden sonra Diyarbakır-Bismil ilçesi kuzey ve güney alanları yoğun bir arama ve sondaj faaliyetine sahne olmaya devam etmektedir.

 

g