Arpatepe

Arpatepe

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/ARPATEPE-1-1.jpg

 

 

2007 yılının sonlarına kadar Ordovisiyen Bedinan kumtaşlarının hidrokarbon potansiyeli hakkındaki yaygın görüş, bunların güney önülke alanları boyunca uzanan küçük petrol sahaları civarında, kısıtlı bir yayılım alanına sahip olduğu şeklindeydi. AME’nin içinde olduğu ortakların 2008 yılında Arpatepe sahasında petrol keşfetmesi bu fikri değiştirdi. Bu keşif, ülkemizdeki ilk Paleozoyik petrol keşfidir. Takip eden yıllarda, birçok operator firma aktif bir şekilde Paleozoyik sahalarda aramalar yaparak, çeşitli boyutlarda pek çok Bedinan sahasını keşfetmiştir. Diyarbakır baseni hala yeterince aranmamış ve en büyük Paleozoyik hidrokarbon potansiyeline sahip bir alandır.

Arpatepe-1, Bedinan’ın kuvarsça zengin kumtaşı üyesinde (B4) 35 m kalınlığa kadar çıkan rezervuar aralığında, 41 API petrol test etmiştir ve kuyu 350 varil/gün doğal akışla üretime alınmıştır.

Sahanın daha iyi geliştirilmesi için 2009 yılında 252 km2 3B sismik toplanmıştır. Bölgede toplanan sismik verinin kalitesi Paleozoyik rezervuar seviyesindeki ince yapıları bile tarifleyebilecek derecede iyidir.

Arama ve saha geliştirme safhalarında, Arpatepe fay kapanımı boyunca yedi kuyu daha açılmıştır. Üretime dört kuyu ile devam edilmektedir.

Kuzey Arpatepe-1 kuyusu 2022 yılının Haziran ayında Arpatepe sahasının 2.2 km kuzeyinde, ayrı bir temel fay kapanımında, Bedinan kumtaşlarındaki ticari bir petrol kapanımının varlığını test etmek amacıyla açılmıştır. Kuyu teknik nedenlerden ötürü son derinliğe ulaşamamıştır ve geçici olarak Dadaş formasyonu içinde terk edilmiştir.

TransAtlantic Petroleum'un Arpatepe üretim sahasındaki %50 hissesi AME ve GYP tarafından satın alınmıştır. Yeni hisse yapısı şu anda AME %40 ve GYP %60'tır. Bu değişim için Devlet onayı alınmış ve 25 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. Yeni ruhsat adı ise ARİ/AME-GYP/K/5003 olarak listelenmiştir.

Üretim kuyularında düzenli olarak workover işlemleri yapılmaktadır. 2024 yılının Mart ayında Arpatepe-1 ve Arpatepe-6 kuyuları üretim packerları kullanılarak tekrar üretime alınmıştır.