Bartın

Bartın

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/BARTIN.jpg

 

Bartın kara ruhsatları, Batı Karadeniz bölgesinde, toplam 83391 hektar alanı kaplamaktadır. Ana rezervuar Eosen yaşlı Kusuri Formasyonudur kumtaşlarıdır. En iyi analoji yapılabilecek saha, yakında yer alan Güney Akçakoca Alt Basenindeki (GAAB) deniz gaz sahalarıdır. GAAB gaz sahaları ile olan benzerlikler çerçevesinde, ruhsat alanı içinde mevcut 2B sismik veriler kullanılarak çeşitli prospektif alanlar tanımlanmıştır.

1987 ve 2009 yılları arasında Bartın ruhsatında ve çevresinde açılan neredeyse tüm kuyularda belirgin gaz emareleri görülmesine rağmen, hiç bir kuyu ticari bir keşif olarak sonuçlanmamıştır.

2020 yılında, GAAB’nin 100km kuzeyinde Tuna-1 kuyusuyla Sakarya gaz sahasının keşfi yapılmış ve bu tarihten itibaren bu yeni gaz sahası ilave kuyularla hızlı bir şekilde geliştirilmiştir. Sakarya gaz sahası 1 TCM (35.3 TCF) gaz rezervi ile ülkedeki en büyük gaz keşfidir. Bu keşif Batı Karadeniz basenindeki hidrokarbon potansiyelinin iyi bir göstergesidir.

AME, Bartın ruhsatının potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmalarına devam etmektedir. 2B sismik veri ve bir arama kuyusu olacak şekilde planlanmış olan iş programı çerçevesinde Bartın arama ruhsatlarında ortak aramaktadır. İş programının kapsamı yapılacak olan ikili görüşmeler ile belirlenecektir.

Ruhsata ortak olarak katılacak firma geriye dönük hiç bir masrafı üstlenmemek şartıyla, ilk yıl iş programının tüm masrafları karşılayacak, takip eden yıllarda ise sadece kendi hissesi oranında payına düşen masraflardan sorumlu olacaktır.