Gedikaşar

Gedikaşar

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/Gedikasar-Birini.jpeg

 

 

Mardin Grubu'nun Üst Kretase stratigrafisi, yüksek kaliteli petrol üreten karbonat rezervuarlarını içerir. Bununla birlikte, petrol üretme potansiyeline sahip Kretase yaşlı karbonat seviyelerinin rezervuar özelliklerini etkileyen faktörlerin incelenmesi, bölge hidrokarbon aramacılığı açısından önemlidir. Gedikaşar-Birini ruhsatı kapsamında bölgenin keşfedilmemiş petrol potansiyelinin tespiti ve değerlendirmesine yardımcı olması bakımından birincil jeofizik yöntem olan gravite yöntemi kullanılmış ve 200 lokasyonda ölçümler yapılmıştır. Çökel sisteminin paleocoğrafyası, morfolojisi ve ilgili fasiyes değişimlerinin ayrıntılı şekilde anlaşılması açısından ayrıntılı jeolojik ve jeofizik analizler yapılmaktadır.

Doğu Sadak (Oymantepe) Üretim Sahasının güneydoğu kenarına bitişik, Siirt ve Şırnak illerinde 15.322 hektarlık bir alanı kaplayan Birini-Gedikasar Ruhsatı “ARİ/AME-SNR/K/M48-c1-1” 4 Nisan 2018 tarihinde AME (%88)’ye verilmiştir. Kasım 2018 tarihinde Doğu Sadak-10 (Birini-2) arama kuyusu açılmış, hidrokarbon emaresinin görülmesinden sonra olası petrol üretme potansiyeli alanlara yönelik değerlendirmeler devam etmektedir.

 

ged