Karakilise

Karakilise

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/01.09.2003-001-1.jpg

 

 

Karakilise üretim sahası, Diyarbakır'ın yaklaşık 30 km kuzeyinde yer almaktadır. Karakilise-1 arama kuyusu Haziran 2003'te sondajına başlanmış ve Mardin Grubu karbonatlarında (Karababa-C) 2472 m derinlikte sondaj çalışması tamamlanarak petrollü kuyu olarak Eylül 2003'te üretime alınmıştır. Karakilise-1 kuyusu, Üst Ordoviziyen Bedinan kumtaşı rezervuar seviyesi amaçlı derinleştirilmesine karar verilerek, Karakilise-1R kuyusu sondajına Eylül 2006'da başlanmıştır. Kuyu, Kasım 2006'da Bedinan kumtaşlarında 'Kuru kuyu' olarak bitirilmiştir. Karakilise-1 kuyusunda Mardin karbonatlarında 31 derece API graviteli petrol bulunmasının ardından Kasım 2004'te Karakilise-2 tespit kuyusunun sondajına başlanmış ve Mardin Grubu karbonatlarında 2525 m'de petrol emareli kuyu olarak tamamlanmıştır. Son olarak Hakan Yılmaz-1 tespit kuyusunun sondajına Nisan 2008'de başlanmış ve Temmuz 2008'de 2502 m derinlikte Mardin Grubu karbonatlarında 'Petrol Emareli-Kuru Kuyu' olarak tamamlanmıştır.

Güneydoğu Türkiye'deki Kretase rezervuarlarından yapılan başarılı üretime rağmen, Paleozoyik petrollerine yönelik keşifler nispeten daha azdır. Karakilise İşletme Ruhsatında, Üst Ordoviziyen Bedinan Formasyonu kumtaşı seviyelerinin rezervuar, Silüriyen yaşlı Dadaş Formasyonuna ait kalın şeyl birimlerin örtü kaya (Dadaş-2, Dadaş-3) ve Llandovery (Erken Silüriyen) kaynak kayası (Dadaş Formasyonunun en alt kısmı, Dadaş-1-hot shale) tarafından beslenen Paleozoyik Petrol Sistemi üzerine çalışmalar, uygun yapısal trend boyunca değerlendirilmeye ve gelişmeye açıktır.

s