Karakilise

Karakilise

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/KARAKILISE.jpg

 

 

Karakilise üretim ruhsatı Diyarbakır’ın 30 km kuzeyinde yer almaktadır. Karakilise-1 arama kuyusu 2003 yılının Haziran ayında kazılmaya başlanmıştır ve 2472 m derinlikte Mardin Grubu karbonatlarında (Karababa-C) 31 API petrol keşfi yapılarak tamamlanmıştır. Kuyu, Eylül 2003 tarihinde 380 varil/gün debi ile üretime alınmıştır. Karakilise sahası benzer yapı ve rezervuar seviyesinden üretim yapan diğer sahalar, Petek ve Bostanpınar, ile aynı trend üzerindedir.

Mardin Grubu karbonatları GD Anadolu Basenindeki ana rezervuar birimidir. Genel olarak Karababa formasyonunun dolomitik vaketaşları ve Derdere Formasyonunun dolomitleri ana rezervuar seviyeleridir. Diyarbakır bölgesinde Mardin Grubunun dolomitlerinin matriks gözenekliliği %20, geçirgenliği ise 10 mD kadar olabilmektedir. Ayrıca, açık çatlaklar kuyu üretimini ciddi oranda arttırabilen bir parametredir fakat çatlakların derecesi ve yönelimi bölgesel stres rejimlerine bağlıdır. Mardin karbonatları üzerinde bulunan Sayındere ve Kastel formasyonları iyi örtü birimleridir.

Karakilise-1 (2003) petrol keşfinden sonra, Karakilise-2 aynı rezervuar hedefli olarak 2004 yılı Kasım ayında kazılmıştır ve 2525 m derinlilkte Mardin karbonatları içinde petrol emareli kuru kuyu olarak tamamlanmıştır.

Eylül 2006 tarihinde, Karakilise-1 Bedinan kumtaşlarına (B-4) kadar, ticari bir petrol birikimini ispatlamak için derinleştirilmiştir. Bedinan kumtaşlarındaki başarısız testlerden sonra kuyu aynı yıl içinde Mardin rezervuarında tekrar tamamlanmıştır ve üretime alınmıştır.

Hakan Yılmaz-1 kuyusu ayrı bir Mardin kapanımı üzerinde, Karakilise-1R kuyusunun 1.7 km güneyinde, 2502 m’ye kadar kazılmıştır. Kuyuda yapılan her iki DST’den (#2 ve #3) de petrollü çamur kurtarılmasına rağmen, kuyu teknik nedenlerden dolayı tamamlanamamış ve 2018 yılı Temmuz ayında kapatılarak terk edilmiştir. AME bu büyük Mardin kapanımı mevcut 2B sismik veri ile tekrar değerlendirmektedir.

2023 yılında yeni bir kuyu açmak amacıyla, Karakilise ve Hakan Yılmaz kapanımları üzerinde 24 km 2B sismik veri toplanması planlanmıştır.