Karakilise

Karakilise

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/KARAKILISE.jpg

 

 

Karakilise üretim ruhsatı Diyarbakır’ın 30 km kuzeyinde yer almaktadır. Karakilise-1 arama kuyusu 2003 yılının Haziran ayında sondajına başlanmıştır ve 2472 m derinlikte Mardin Grubu karbonatlarında (Karababa-C) 31 API petrol keşfi yapılarak tamamlanmıştır. Kuyu, Eylül 2003 tarihinde 380 varil/gün debi ile üretime alınmıştır. Karakilise sahası benzer yapı ve rezervuar seviyesinden üretim yapan diğer sahalar, Petek ve Bostanpınar ile aynı trend üzerindedir.

Mardin Grubu karbonatları GD Anadolu Basenindeki ana rezervuar birimidir. Genel olarak  Karababa Formasyonu'nun Karababa-C üyesi dolomitik vaketaşları ve Derdere Formasyonu'nun dolomitleri ana rezervuar seviyeleridir. Mardin Grubu'nun dolomitik rezervuarları, %20'lik bir matriks porozitesini aşabilir ve 10 md'lik geçirgenliğe sahip olabilir. Doğal açık çatlaklar da üretimi artırır fakat çatlakların derecesi ve yönelimleri bölgesel stres rejimleriyle yakından ilişkilidir. Mardin karbonatları üzerinde bulunan Sayındere ve Kastel Formasyonları iyi birer örtü birimleridir.

Karakilise-1 (2003) petrol keşfinden sonra, Karakilise-2 aynı rezervuar hedefli olarak 2004 yılı Kasım ayında sondajı yapılmıştır ve 2525 m derinlilkte kuru kuyu olarak tamamlanmıştır.

Eylül 2006 tarihinde, Karakilise-1 kuyusu ticari petrol birikimini kanıtlamak için Bedinan kumtaşlarına (B4) derinleştirilmiş fakat kuyu Derdere Formasyonunda tamamlanmak zorunda kalınmıştır.

Hakan Yılmaz-1 kuyusu ayrı bir Mardin kapanımı üzerinde, Karakilise-1R kuyusunun 1.7 km güneyinde 2.502 metre derinliğe kadar sondajı yapılmıştır. Kuyuda yapılan her İki DST (#2 ve #3) sırasında petrol bulaşımlı çamur kurtarımı yapılmış fakat kuyu teknik sorunlar nedeniyle tamamlanamamış ve Temmuz 2008'de kuyu terk edilmiştir.

2024 yılında yeni bir kuyu açmak ve Bedinan-Mardin rezervuarlarını yeniden haritalamak amacıyla, Karakilise ve Hakan Yılmaz kapanımları üzerinde 20km’lik 2B sismik program planlanmaktadır.

Karakilise petrol sahası diğer önemli petrol sahalarıyla aynı trendde, Bostanpınar’ın (2011) 9km ve Batı Bostanpınar’ın (2019) 5km doğusunda yer almaktadır. Her ikisi de Mardin Grubu Derdere Formasyonu'ndan sırasıyla 30.2 API ve 21.3 API gravitede petrol üretimi yapmaktadır.