Doğu Sadak (Oymantepe)

Doğu Sadak (Oymantepe)

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/EASTSADAK.jpg

 

 

Doğu Sadak ruhsatı Siirt’in güneydoğusunda, 7652 hektarlık bir alana sahiptir. GD Anadolu Baseninde en üretken petrol sahaları ile aynı yapısal trend üzerindedir.

Ruhsat alanında iki tane yüzey antiklinali bulunmaktadır. Batıdaki yüzey antiklinali üzerinde 2014 yılında açılan Doğu Sadak-1 kuyusunda 43 API gravitesi ile ülkemizde bugüne kadar bulunan en hafif petrol keşfi yapılmıştır. Bu keşiften sonra saha “Oymantepe” olarak anılmaktadır. Oymantepe sahasında 6 tanesi yönlü, bir tanesi ise iki kez yönlü kazılmak suretiyle toplam 14 arama ve geliştirme kuyusu açılmıştır.

Ana rezervuar birimleri Üst Kretase Beloka Formasyonu ve Mardin Grubu karbonatlarıdır. Jura yaşlı Cudi Grubu karbonatları ikincil rezervuar seviye olarak düşünülmektedir ama Doğu Sadak kuyularının hiç biri bu rezervuarı test edecek şekilde henüz sondajı yapılmamıştır. Diğer taraftan, Cudi Grubu rezervuarları ortalama 3800m son derinliğe sahip bir kuyu ile test edilebilecektir.

Beloka Formasyonu, düşük matriks gözenekliliğine (%4-6) sahip çatlaklı kireçtaşları ve dolomitlerden oluşmaktadır. Mardin Grubu karbonatları %15’e varan daha yüksek matriks gözenekliliğine sahiptir. Sahadaki geliştirme ve üretim kuyuları, Doğu Sadak-6 (2018) ile başlayarak, rezervuar seviyelerindeki kirlenmeyi en aza indirmek amacıyla açık kuyu olarak tamamlanmaktadır.

Garzan Formasyonu bölgedeki esas üreten rezervuarlardan biri olmasına rağmen, Oymantepe sahasında üretim yapılan bir formasyon değildir. Diğer taraftan, potansiyelinin daha iyi anlaşılması için çalışmalar devam etmektedir.

Paleosen yaşlı Üst Sinan Formasyonunun sondajı sırasında ağır sondaj çamuru kullanılmasına rağmen açılan bir çok kuyuda belirgin petrol emaresi gözlenmiştir. AME, bu rezervuarın hidrokarbon potansiyelini test etmek amacıyla sığ kuyu dizaynları üzerinde çalışmaktadır.

2022 yılında, DS-9/DS-9R ve DS-15/DS-15S kuyuları açılmıştır. DS-15S (SD: 1973m) kuyusunun sondajı sırasında yaşanan güçlüklerden dolayı planlanan derinliğe inilememiş, kuyu terk edilmiştir. DS-9R (SD:2890m) petrollü kuyu olarak test edilmiş ve günlük 40 varil petrol üretim oranıyla üretime alınmıştır.

2023 yılında toplam üç kuyu açılmıştır: DS-16, DS-5S ve DS-17. DS-16 kuyusu, sığ derinliklerde yaşanan sondaj güçlüklerinden kaynaklı olarak terk edilmiştir. DS-5S yönlü kuyu sondajı Temmuz 2023'te başlanılmış ve Mardin Grubu karbonatları içinde 2645m derinlikte tamamlanmıştır. Beloka Formasyonunun sondajı sırasında yüksek gaz okumaları kaydedilmesine rağmen, bu aralık tapalanarak terk edilmiş ve daha yukarıda Garzan Formasyonu perfore edilmiştir. DS-17 kuyusu sondajına Ekim 2023'te başlanılmış ve Beloka Formasyonu'nda 2573m derinlikte tamamlanmıştır. Mart 2024 itibarıyla, DS-05S ve DS-17 kuyularında kuyu tamamlama operasyonları devam etmektedir.