Doğu Sadak (Oymantepe)

Doğu Sadak (Oymantepe)

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/EASTSADAK.jpg

 

 

Doğu Sadak ruhsatı Siirt’in güneydoğusunda, 7652 hektarlık bir alana sahiptir. GD Anadolu Baseninde en üretken petrol sahaları ile aynı yapısal trend üzerindedir.

Ruhsat alanında iki tane yüzey antiklinali bulunmaktadır. Batıdaki yüzey antiklinali üzerinde 2014 yılında açılan Doğu Sadak-1 kuyusunda 43 API gravitesi ile ülkemizde bugüne kadar bulunan en hafif petrol keşfi yapılmıştır. Bu keşiften sonra saha “Oymantepe” olarak anılmaktadır. Oymantepe sahasında 6 tanesi yönlü, bir tanesi ise iki kez yönlü kazılmak suretiyle toplam 14 arama ve geliştirme kuyusu açılmıştır.

Ana rezervuar birimleri Üst Kretase Beloka Formasyonu ve Mardin Grubu karbonatlarıdır. Jura yaşlı Cudi Grubu karbonatları ikincil rezervuar seviye olarak düşünülmektedir ama Doğu Sadak kuyularının hiç biri bu rezervuarı test edecek şekilde henüz kazılmamıştır. Diğer taraftan, Cudi Grubu rezervuarları ortalama 3800m son derinliğe sahip bir kuyu ile test edilebilecektir.

Beloka Formasyonu, düşük matriks gözenekliliğine (%4-6) sahip çatlaklı kireçtaşları ve dolomitlerden oluşmaktadır. Mardin Grubu karbonatları %15’e varan daha yüksek matriks gözenekliliğine sahiptir. Sahadaki geliştirme ve üretim kuyuları, Doğu Sadak-6 (2018) ile başlayarak, rezervuar seviyelerindeki kirlenmeyi en aza indirmek amacıyla açık kuyu olarak tamamlanmaktadır.

Garzan Formasyonu bölgedeki esas üreten rezervuarlardan biri olmasına rağmen, Oymantepe sahasında üretim yapılan bir formasyon değildir. Diğer taraftan, potansiyelinin daha iyi anlaşılması için çalışmalar devam etmektedir.

Paleosen yaşlı Üst Sinan Formasyonunun kazılması sırasında ağır sondaj çamuru kullanılmasına rağmen açılan bir çok kuyuda belirgin petrol emaresi gözlenmiştir. Bu rezervuarın hidrokarbon potansiyelini test etmek amacıyla sığ kuyu dizaynları üzerinde çalışılmaktadır.

2022 yılında, DS-9/DS-9R ve DS-15/DS-15S kuyuları açılmıştır. DS-15S (SD: 1973m) kuyusunun kazılması sırasında yaşanan güçlüklerden dolayı planlanan derinliğe inilememiş, kuyu terk edilmiştir.

DS-9R (SD:2890m) petrollü kuyu olarak tamamlanmıştır. Kuyunun üretime alınabilmesi için yeni pompanın montajı beklenmektedir.