Petek

Petek

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/yerle_ke.jpeg

 

 

Giderek daha önemli bir bölgesel enerji üretim kaynağı olma özelliği gösteren Diyarbakır İli, Türkiye'deki önemli Paleozoyik ve Mesozoyik petrol üretim sahalarını barındırır. Son yıllarda, yeni sismik veri işleme ve yorumların gelişmesiyle birlikte, ticari-ekonomik nitelikte Kretase petrol üretimi önem kazanmıştır. Üst Kretase Mardin Grubu karbonatlarında karot, log, ince kesit çalışmaları, gözeneklilik ve geçirgenlik ölçümleri farklı rezervuar aralıkların (Sabunsuyu, Derdere ve Karababa-C) olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle Derdere Formasyonu karbonatları en önemli rezervuar seviyedir.

Petek üretim sahası, Diyarbakır ilinin 10 km kuzeybatısında yer almaktadır. Mardin Grubu karbonatlarında Üst Kretase rezervuarından üretilen Petek-1 kuyusu 11 Şubat 2014 tarihinde üretime alınmıştır. Test sırasında, 35.9 derece API graviteli hafif petrol olarak, günde 90 varil ile akışa başlamıştır. Petek-2 kuyusu Ağustos 2017'de sondajına başlanmış olup, Ekim 2017'de Mardin Grubu karbonatlarında (Derdere Formasyonu) 2274 m derinlikte sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Mart 2019'da Petek-3 üretim kuyusu sondajına başlanmış ve 2264 m derinlikte sonlanmıştır. Mardin Grubu karbonatlarının rezervuar özelliği gösteren seviyesinden Nisan 2019'da. 2234-2264 m aralığında DST-1 çalışmasında 47 varil petrol alınmış olup üretime devam edilmektedir.

petek