Petek

Petek

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/PETEK-1.jpg

 

 

 

Petek sahası Karakilise sahasının 12km batısında yer almaktadır. Petek yapısı doğu batı uzanımlı bir normal fay boyunca, üç taraftan kapanımlı, 2km2 büyüklüğündedir. Yapı üzerinde son on yıl içinde toplam dört adet kuyu açılmıştır.

Petek-1 kuyusu ilk olarak Bedinan kumtaşları hedefli olarak 2013 yılında kazılmış ve 2917m son derinliğe ulaşmıştır. Bedinan ve Dadaş Formasyonlarının kazılması sırasında kondensat ve gaz emareleri görülmüştür. Petek-1 kuyusu, bu rezervuar seviyelerinde yapılan testlerin başarısız olmasından sonra, Mardin seviyesinde tamamlanmıştır. Testler sırasında 35.9 API petrol 90 varil/gün debi ile akmıştır. Kuyu, Şubat 2014 tarihinde 15 varil/gün doğal akışta üretime alınmıştır.

Petek-2 kuyusu 2017 yılı Ağustos ayında 2274m son derinlikle, aynı rezervuar hedefli olarak olarak kazılmış, 2017 yılı Ekim ayında 100 varil/gün debi ile üretime alınmıştır.

Petek-3 üretim kuyusu 2019 Mart ayında kazılmaya başlanmış ve Nisan ayında 2264m derinlikte Mardin karbonatlarında tamamlanmıştır. Bu seviyede, 2234-2264m aralığında yapılan DST-1’de 14-15 varil/saat debi ölçülmüş, toplam 47 varil petrol kurtarılmıştır.

Petek-4 Ağustos 2022 tarihinde, 2267m derinliğe kadar kazılmıştır. Kuyu 2022 Kasım ayında, Mardin grubu karbonatları seviyesinde 200 varil/gün debi ile üretime alınmıştır.

Petek-3 ve Petek-4 kuyularındaki üretime pompa ile devam edilmektedir.

Bu bölgede Bedinan ve Dadaş Formasyonlarının ankonvansiyonel potansiyelleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ruhsatının yanında yer alan Paleozoyik keşif kuyusu olan Çiksor-3 (2011), Petek yapısının düşük kanadında (Petek-1’in 1.5km kuzey batısında) açılmış ve Bedinan-Dadaş formasyonlarında petrol ve gaz test edilmiştir. Petek-1’de rastlanan hidrokarbon emareleri göz önüne alındığında, Petek fayında kapanımlanan Paleozoyik hedeflerinin önemli hidrokarbon potansiyellerinin olduğu düşünülmektedir.