Reşan

Reşan

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/RESAN.jpg

 

 

 

Reşan ruhsatı, AME’nin sadece Doğu Sadak ruhsatında  2014 yılında yaptığı Oymantepe sahası keşfi ile değil, bir çok diğer açıdan da önemli bir arama ruhsatı olma özelliği taşımaktadır; potansiyeli kanıtlanmış olan Kretase hidrokarbon sistemi, Tilan-Başur-Reşan eksenindeki henüz test edilmemiş bindirme yapılarının varlığı, ruhsatın tektonik olarak daha sakin doğu kısmında bulunan Mardin hedefli yapılar, Eosen-Oligosen yaşlı formasyonlardaki sismik amplitüd seviyeleri.

Ana hedef rezervuarlar, Reşan-Başur antiklinalinde yer alan Üst Kretase yaşlı Beloka ve Mardin Grubu karbonatlarıdır. Ruhsat sahasında bu trend üzerinde petrol test etmiş olan bir çok kuyu bulunmaktadır; Başur-1 (1965) testler sırasında 325 varil petrol üretmiş, Reşan-5 (1957) DST sırasında 20 litre petrol test etmiş, Reşan-2 ve Reşan-3 (1955) kuyularının kazılması sırasında petrol emareleri görülmüştür. Bunlarla birlikte Tilan-1 (1966), 1961-1971 yılları arasında Garzan formasyonundan toplam 219000 varil 33 API petrol üreten Kurtalan-1 (1961) kuyusunun 3.8 km doğusundadır. Tilan yapısı yeni 2B sismik veriler ile tekrar haritalanmıştır.

2021 yılı Haziran ayında, Başur-3 arama kuyusu, daha önce petrol üretimi yapılan Başur-1 kuyusunun yanına yönlü olarak kazılması planlanmış fakat planlanan hedef seviyelere ulaşamadan 2021 yılı Haziran ayında, Alt Germav formasyonu içinde teknik nedenlerden dolayı terk edilmiştir.

2022 yılında 2B sismik veri toplama programı sırasında, dinamit kuyularında hafif petrol (41-47 API) sızıntıları görülmüştür. Ayrıca, yakın bölgede 2019 yılında açılmış olan Kezer-1 kuyusunda Germik Formasyonu tabanındaki kireçtaşlarında petrol emarelerine rastlanmıştır. Aynı kuyuda Hoya formasyonu üzerine 9 5/8” casing indirirken emülsiyon yüzeye gelmiştir. Bunlara ilave olarak, bu lokasyondan geçen eski bir 2B sismik hat üzerinde yüksek genlikli sismik anomalilerinin tespit edilmesi üzerine sığ hedefli bir arama konsepti geliştirilmiştir. Pinarova-1 kuyusu, Nisan 2023'te sığ genlikli hedef konseptini test etmek için toplam 600 m derinliğe kadar sondajı yapılmıştır. Kapsamlı kuyu tamamlama operasyonlarından sonra, kuyu ticari miktarlarda herhangi bir hidrokarbonun geri kazanılmaması nedeniyle Şubat 2024'te terkedilmiştir.

Reşan-Başur alanının yapısal özelliklerini detaylandırabilmek amacıyla, tüm yüzey jeoloji verisi, sondaj için uygun alanların belirlenmesi için sismik ve kuyu verilerinin yorumlarıyla birleştirilmiştir.

Ruhsatın Siirt şehri tarafında yer alan “Mardin” hedeflerini daha iyi tarifleyebilmek amacıyla ilave gravite ve 2B sismik veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 2024 yılı içinde ilave bir sismik program planlanmıştır.