Reşan

Reşan

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/06/RESAN-CSBEE8063-scaled.jpeg

 

 

Siirt İli Eruh İlçesinde AME tarafından Doğu Sadak (Oymantepe) petrol sahasının keşfinden sonra, bölge kapsamlı jeolojik ve jeofizik araştırmalara konu olmuştur. M47-b1, b2 arama ruhsatı, Eruh petrol üretim trendinde Kretase rezervuar seviyeleri için yeni bir keşif fırsatı sunabilir. Devam eden sismik operasyonlar Reşan arama ruhsatında önceden bilinmeyen olasılıkların belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Petrol, Türkiye'nin güneydoğusunda (Batman-Siirt alanları) platform bölgesi sahalarda, Üst Kretase Mardin grubu karbonatları (Karababa ve Derdere formasyonları), Beloka, Garzan, Sinan formasyonlarından üretilmektedir. Reşan arama ruhsatınında yürütülen jeolojik ve jeofizik çalışmalarının temel amacı, Üst Kretase Beloka ve Mardin Grubu karbonatlarının hidrokarbon potansiyelini belirlemeye yöneliktir. Ruhsat alanında kaynak-rezervuar-örtü kayaçlarının ve uygun petrol üretim sisteminin bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca ruhsat alanı çevresinde geçmiş yıllarda açılan arama ve tespit kuyularında gözlenen petrol emareleri, bölgede petrol sisteminin var olduğunu işaret eder. Bu değerlendirmeler ışığında Başur-3 arama kuyusunun sondajına 26.06.2021 tarihinde başlanmış, 1800 metreye kadar açılmış ancak hedef rezervuar seviyelerine ulaşılamamıştır. Kuyu, 31/07/2021 tarihinde alt Germav Formasyonu'nda 1813 m derinlikte bitirilmiştir.

 

z