Zeynel

Zeynel

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/62-1632-x-1224.jpeg

 

 

Zeynel-Nemrut petrol sahaları, diğer komşu petrol sahaları ile birlikte GD Anadolu bölgesinde yer almaktadır ve Cudi Grubu karbonatları üzerinde uyumsuz olarak çökelmiş Üst Kretase karbonatlarından petrol üretmektedir. Kahta'nın 20 km batısında Adıyaman mevkiinde AME tarafından 1989'da keşfedilmesinden bu yana, 23 kuyu açılmış olup, halen Üst Kretase karbonat rezervuarlarından petrol üretimi devam etmektedir.

Türkiye'nin güneydoğusundaki birçok petrol sahasında gözeneklerin ve kırıkların çözünerek genişlediği karbonat kayaçlarındaki hidrokarbon rezervuarları yaygındır. Üst Kretase karbonatlarının Mesozoyik petrol sistemi (kaynak, rezervuar ve örtü kayaları) özellikleri ve bunların Zeynel-Nemrut petrol sahaları ile ilişkileri bugün iyi bilinmektedir. Zeynel-Nemrut petrol sahasındaki petrolün, örtü kaya olarak Sayındere, Kastel ve Germav formasyonlarının kalın birimleri ile Mardin Grubu karbonatlarının üzerini örten Karababa-A ve Karaboğaz formasyonlarından göç etmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumlanmıştır. Zeynel-Nemrut petrol sahalarında olduğu gibi komşu petrol sahalarında da, Üst Kretase Mardin Grubu karbonatları (Karababa-C ve Derdere formasyonları) bölgedeki en önemli rezervuarlardır.

 

a