Zeynel-Nemrut

Zeynel-Nemrut

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/ZEYNEL-NEMRUT.jpg

 

 

Zeynel-Nemrut ruhsatı GD Anadolu Baseninin batısında Adıyaman ili sınırları içinde 9800 hektarlık bir alana sahiptir. Kuzeybatıda Çemberlitaş ve Adıyaman petrol sahaları, Kuzeydoğuda Karakuş ve Güney Karakuş sahaları, Güneydoğuda Kahta petrol sahası gibi önemli sahalarla çevrilidir.

Zeynel yapısı önülke ve yamaç kuşağı arası geçiş zonunda bulunmaktadır. Güney ve Doğudan ana faylarla sınırlanmış, Güneydoğu-Kuzeybatı doğrultusunda uzanan bir bindirme yükselimidir. Farklı veri toplama parametreleri kullanılarak toplanmış 13 farklı 2B sismik veriyle yeraltı antiklinalinin varlığı tanımlanmıştır.

Zeynel-Nemrut petrol sahası AME tarafından Zeynel-1 kuyusuyla 1989 yılının Aralık ayında keşfedilmiştir. Kuyu 1500 m derinlikte, Karababa-C üyesi içinde tamamlanmıştır. Şu ana kadar Zeynel sahasında 23 adet, Nemrut sahasında 5 adet ve Hasancık sahasında 4 adet kuyu açılmıştır. Zeynel kuyuları ortalama 1500 m derinliğe sahiptir. Üretim kuyuların çoğunluğu açık-kuyu olarak tamamlanmıştır.

Nemrut yapısı, daha büyük olan Zeynel yapısının Güneydoğu uzantısında yer almaktadır. 2006 yılı Kasım ayında Nemrut-2 kuyusuyla keşfedilmiştir.

Bölgede Üst Kretase Mardin Grubu karbonatları, Karaboğaz ve Sayındere formasyonları ana rezervuar birimleridir. Altta yer alan Turoniyen-Senomaniyen yaşlı Karababa ve Derdere formasyonları ikincil hedeflerdir.

Germav Formasyonu şeylleri ana örtü birimidir. Mardin Grubu karbonatlarına çatlaksız olan Karaboğaz ve aynı zamanda Sayındere formasyonları da yerel örtü kayacı olarak görülmektedir.

Derdere Formasyonunun pelajik fasiyesleri ve Karaboğaz Formasyonunun koyu renkli çamurlu karbonatları iyi kaynak kaya özelliğindedir.

Son yapılan sismik yorum çalışmalarına göre Zeynel ruhsatı içinde özellikle ruhsatın batısında test edilmemiş birçok prospektif alan tariflenmiştir.